USA:n keskuspankin entinen pääjohtaja Alan Greenspan ei usko, että Kreikan kriisi ratkeaa ilman, että maa eroaa euroalueesta. Hän uskoo euroalueen lopulta hajoavan laajemminkin.

Vaikka Greenspan kertoo aina olleensa euron suuri ihailija, hän kertoo olleensa alusta lähtien skeptinen ”monumentaalisen” hankkeen onnistumisen mahdollisuuksista. Tällä hetkellä Greenspan ei näe euroalueella minkäänlaisia selviämisen mahdollisuuksia, elleivät kaikki euromaat muodosta syvempää poliittista liittoa. Edes pelkkä budjettiliitto ei Greenspanin mielestä enää riitä.

Etelä-Euroopan paikka ei ole eurossa

BBC:n toimittajan huomauttaessa, että poliittinen liitto ei tällä hetkellä vaikuta suositulta idealta, Greenspan toteaa, että ydinmaat kuten Saksa, Itävalta, Luxemburg, Hollanti ja Suomi saattaisivat pystyä sellaisen liiton muodostamaan, mutta Etelä-Eurooppa ei siihen voisi kuulua.

Greenspanin mielestä euroalueen hajoaminen olisi katastrofi lähinnä euroalueelle itselleen, mutta ei maailmantaloudelle. Toimimattoman euroalueen purkamisesta syntyisi toimiva talousjärjestelmä, kun taas nykyisen toimimattoman järjestelmän ylläpito aiheuttaa paineita kaikille.

Greenspan muistuttaa, että Etelä-Euroopan maat ovat aiemmin säännöllisesti devalvoineet valuuttansa Saksan markkaan nähtynä, mutta eurossa se ei onnistu. Euroon huonosti kuuluvat maat täyttävät hänen mukaansa kaikki tunnusmerkit, joita kipeästi valuuttadevalvaatiota tarvitsevilla mailla on.

Greenspan ei usko, että euroalueen hajoaminen tapahtuu kovin pian, koska rahaliitto on suhteellisen uusi, ja sitä ilman on tultu toimeen pitkän aikaa. Rahaliiton väitetäänkin nyt olevan korvaamaton, mutta sitä Greenspan ei usko.

Talouksien on sopeuduttava

Greenspanilta tiedusteltiin BBC:n haastattelussa, perusteltiinko yhteisen eurovaluutan synnyttämistä poliittisilla ja tunnepohjaisilla syillä. Greenspan vastasi diplomaattisesti, että G10-kokouksissa euron ensisijaisena perusteluna olivat Euroopan kaksi maailmansotaa. Hän täsmensi myös toteamalla, että taloudelliset seikat olivat vain ”käärepaperia”.

Valuuttakaaoksia pelkääville Greenspan muistuttaa, että mm. Venäjän rupla on äärimmäisen volatiili, kuten monet muutkin valuutat. Vapaasti kelluva valuutta kuitenkin sopeutuu oikealle tasolle, ja olemassaoleviin kriiseihin ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa kuin sopeutuminen.

Greenspanin mielestä on tehtävä valinta: joko jatketaan nykyisiä talousvaikeuksia ja niiden yhteydessä käyttöönotettua ”hyvin kyseenalaista” talouspoliitikkaa – tai annetaan koko valuuttajärjestelmän mennä.

Juhani Huopainen