– Kreikan ja Suomen välinen vakuussopimus jäi edelleen pimentoon, vaikka maiden valtiovarainministerien allekirjoittama salainen asiakirja jouduttiin nyt pakon sanelemana julkistamaan, lataa kansanedustaja Maria Tolppanen (ps).

Tolppanen jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Helmikuussa 2012 yksityiseksi ja luottamukselliseksi luokiteltu asiakirja osoittautui kirjeeksi, jossa ei mainittu lainkaan vakuuksia ja jonka ministeri Urpilainen ainoastaan kuittasi vastaanotetuksi. Kirjeessä viitataan ”sopimukseen yksityisen sektorin osallistumisesta velkojen uudelleenjärjestelyyn”, josta käytetään kirjainyhdistelmää PSI LM. Tätä sopimusta kirjeessä ei avata lainkaan, joten jää täysin arvailujen varaan, mitä se sisältää. Tolppanen tiedustelee hallitukselta, mitä se aikoo tehdä, että kansa ja kansanedustajat saavat täsmällisen ja kansantajuisen selvityksen PSI LM -sopimuksen sisällöstä.

– Suomalaiset veronmaksajat ja heidän edustajansa eduskunnassa ansaitsevat kuulla täyden totuuden Kreikan lainavakuuksista, Tolppanen toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Lain mukaan Suomen kansalaisilla on oikeus valvoa julkisen vallan käyttöä. Asiakirjoja voidaan salata vain poikkeustapauksissa.

PS VERRKKOTOIMITUS