Hallitus ei voi seurata sivusta, jos kirkko alkaa tahallisesti rikkoa Suomen lakia turvapaikanhakijoita piilotellessaan. Näin toteaa kansanedustaja Juho Eerola (ps.), joka on jättänyt asiasta sisäministerille tänään kirjallisen kysymyksen.  

– Kielteisen oleskeluluvan saaneet henkilöt ovat maassa vastoin laillista oikeutta. Heidän piilottelemisensa esimerkiksi kirkon tiloissa saattaa rikkoa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja siten kirkon esittämiin lausuntoihin on syytä suhtautua vakavasti, Eerola toteaa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on vastikään esittänyt julkisuudessa kommentteja, joiden mukaan kirkossa on varauduttu turvapaikanhakijoiden tuleviin kielteisiin päätöksiin. Tämä voi Mtv3:n uutisen mukaan johtaa paperittomiksi  jääneiden ”katoamisiin” ja uuden turvapaikan etsimiseen seurakunnista.

Eerolan mukaan hallitus ei voi seurata vierestä, jos eduskunnan säätämiä lakeja jätetään kirkon ylimmän johdon toimesta tahallisesti noudattamatta tai lainsäädännön rikkomiseen erityisesti kehotetaan moraalikäsitteiden perusteella.

Hän korostaa, että kirkolle myönnetty erityisasema ei sisällä sen päämiehelle annettavia lainsäädännöllisiä erivapauksia lain tulkinnassa ja toimeenpanossa.

– Olen tänään lähestynyt sisäasiainministeri Petteri Orpoa (kok.) kirjallisella kysymyksellä, jotta saamme selville miten hallitus aikoo menetellä kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden henkilöiden piilotteluun ja avustamiseen Suomessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

SUOMEN UUTISET