Sotaveteraanien keski-ikä on jo yli 90 vuotta ja heidän määränsä vähenee jatkuvasti.

– Nyt on korkea aika toimia, jos haluamme vielä vaikuttaa näiden Suomen itsenäisyyden eteen ponnistelleiden kansalaistemme hyvinvointiin, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Sotilasvammalain perusteella siinä määriteltyihin palveluihin ja korvauksiin on tällä hetkellä oikeutettu sellainen henkilö, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Näihin palveluihin ja korvauksiin sisältyy esimerkiksi sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja.

Tärkeä lakialoite

Elomaa on laatinut lakialoitteen, jossa hän esittää sotilasvammalain haitta-asteluokittelun ja nykyisen 20 prosentin työkyvyttömyysasteen vaatimuksen poistamista kokonaan Suomen sodissa vuosina 1939-1945 palvelleiden henkilöiden kohdalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vuosina 1939-1945 Suomen sodissa palvelleet henkilöt olisivat oikeutettuja sotilasvammalaissa tarkoitettuihin palveluihin ja korvauksiin työkyvyttömyysasteesta riippumatta.

– Lakimuutos on tärkeä, koska veteraanien hyvinvoinnista huolehtiminen on kunniakysymys. Veteraanien korkean keski-iän seurauksena hoitotarve kasvaa, mikä asettaa uusia haasteita niin laitoshoidon järjestämiselle kuin avopalveluille, Elomaa huomauttaa.

27 000 veteraania

Veteraaneja on elossa enää alle 27 000 henkilöä.

– Näin ollen vuodelta 1948 peräisin olevan sotilasvammalain haitta-asteluokittelu ja lain 20 prosentin työkyvyttömyysaste eivät ole enää vuonna 2014 perusteltuja 1939-1945 Suomen sodissa palvelleiden henkilöiden kohdalla, Elomaa sanoo.

– Lainsäädäntö kaipaa tältä osin pikaista uudistamista. Vierailin viime viikolla Laitilan Terveyskodissa (Veljeskoti) ja myös siellä esitettiin toive poistaa tämä haitta-asteluokittelu kokonaan iäkkäiltä sotiemme veteraaneilta.

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit