Eduskunnassa käytiin keskiviikkona vilkas keskustelu velkaantumisesta ja toimista, joilla velkaongelmat saataisiin kuriin sekä velallisten tilanteesta. Keskustelu pidettiin, koska perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa laati keskustelualoitteen, jossa hän ehdotti, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun velkaantumiseen liittyvistä ongelmista ja valtion toiminnasta velallisten aseman parantamiseksi sekä velkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

– Tavoitteeni oli saada aloitteen kautta nostettua velkaongelmia paremmin esille poliittisessa keskustelussa. Lisäksi halusin korostaa velkaongelmien laajuutta, velallisten haasteita ja ilmiön yhteiskunnallisia vaikutuksia, Ritva ”Kike” Elomaa kertoo.

Koskettaa suurta joukkoa

Vuoden 2019 aikana ulosoton perintätoimien kohteena oli peräti 562 144 henkilöä. Suomen Asiakastiedon mukaan vuonna 2019 yksityishenkilöille rekisteröitiin ennätysmäärä maksuhäiriömerkintöjä. Lukumäärä oli vajaa 1,9 miljoonaa. 387 000. Elomaa korosti omassa puheessaan, että velkaantuminen Suomessa on ollut jo pitkään kasvu-uralla.

– Tämän trendin ei saa antaa jatkua. Miettikää hyvät kollegat, kuinka suuresta ongelmasta on kyse! Nykytilanne on hälyttävä ja on päivänselvää, että velkaongelmat räjähtävät käsiin jo lähitulevaisuudessa, ellei asialle tehdä pikaisesti jotakin, Elomaa sanoi eilisessä puheessaan istuntosalissa.

Velkaantumiselle useita syitä

Elomaan mukaan syyt velkaantumisen taustalla ovat moninaiset. Osalla velat saattavat olla peruja jo 1990-luvun laman ajoilta. Monia on kohdannut elämässä yllättävät haasteet kuten työkyvyn tai työpaikan menetys.

– Vähävaraisten suomalaisten velkaongelmat saattavat saada alkunsa yhdestä pienestä sairaalamaksusta. Myös korkeakorkoiset pikalainat näkyvät velkaongelmien lisääntymisenä. Valtion tulee puuttua velkaantumiseen liittyviin ongelmiin nykyistä tehokkaammin. Käytännössä tämä tarkoittaa ylivelkaantumista ehkäiseviä toimia sekä velallisten aseman helpottamista lainsäädännön ja muiden tukitoimien avulla. Valtio voi esimerkiksi muuttaa velkojen perintää määrittävää lainsäädäntöä ja helpottaa velkajärjestelyyn pääsyä sekä vaikuttaa velkojen vanhenemisaikaan, Elomaa esittää.

– Yrittämiseen kannustetaan, mutta joskus kovakin yrittäminen voi johtaa myös konkurssiin, jonka seuraukset ovat rankkoja. Siksi tarvitaan osaavaa velkaneuvontaa ja ohjausta jatkaa elämässä eteenpäin.

Realismia perintään

Elomaa sanoo, että tällä hetkellä perinnässä vallitsee villin lännen säännöt ja ihmisiä laskutetaan aivan törkeästi jopa ilman perusteita.

– Myös ulosoton toimintaa on ohjattava oikeudenmukaisempaan suuntaan. Suojaosuutta on korotettava nykyisestä ja tulospalkkiot eivät saa ohjata ulosottomiesten toimintaa. Samoin velkojen vanhenemista pitää tarkastella kriittisesti.

Elomaan mielestä on pyrittävä tilanteeseen, jossa velallisella on realistinen mahdollisuus maksaa velkansa pois. Tällä hetkellä perusvelan päälle kertyy ylimääräisiä korko- ja muita maksuja niin paljon, että alkuperäinen velkasumma, joka jopa kasvaa lyhennyksistä huolimatta. Tämä tilanne on jokaiselle osapuolelle kestämätön.

Talouskasvatusta kouluihin

Myös talouskasvatus on Elomaan mielestä tärkeää.

– Nykyisin mahdollisuudet kuluttaa, tehdä velkaa ja elää yli varojensa ovat rajattomat. Kouluissa on jonkin verran talouskasvatusta, mutta sen lisäämiselle olisi varmasti tarvetta, hän totesi.

Elomaa pitää hyvänä monia hallitusohjelman kirjauksi velkaantumisen rajoittamiseksi, mutta peräänkuulutti käytännön toimia.

– Nyt on aika toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset käytännössä. Toivon kuulevani selkeitä lupauksia siitä, mitä tullaan tekemään ylivelkaantumisen torjumiseksi ja millä aikataululla. Nimittäin tällä asialla on kiire ja uudistusten kanssa ei voi vitkastella.

SUOMEN UUTISET