Ilkka Matinpalo on hankkinut kannuksensa vuodesta 1998 kansainvälisten keskisuurten teknologia- ja teollisuusyritysten toimitusjohtajana. Sitä edelsi kuuden vuoden kausi rengaskonserni Continentalin palveluksessa.

Ilkka Matinpalon asemapaikkoina ovat olleet Amsterdam, Hampuri, Hannover, Helsinki, Turku, Jyväskylä ja Ruhrin alue, joka on Saksan teollisuuden kehto: siellä hän oli toimitusjohtajana Ruhr-Zinkissä, joka oli toinen saksalaisista sinkkisulatoista parhaimmillaan noin 400 miljoonan euron liikevaihdolla.

– Halusimme sitä tai emme, EU:n piirissä tehdään erittäin tärkeitä Suomen asioihin vaikuttavia päätöksiä, joihin haluan päästä vaikuttamaan, muun muassa purkamaan yritystoimintaa haittaavaa EU-byrokratiaa ja -päätöksiä, sanoo Matinpalo.

Matinpalo näkee europarlamentaarikoiden roolin eräänlaisina partisaaneina, selustajoukkona, jonka tehtävänä on pitää huolta, että asiat menevät alusta alkaen oikeaan suuntaan. Suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu, että monista asioista keskustellaan vasta kun ne ovat eduskunnan käsittelyssä, vaikka tosiasiallisesti asioista on päätetty jo paljon aikaisemmin.

– Tämän on muututtava, jotta asioihin voidaan ottaa kantaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun niille voidaan vielä tehdä jotain.

EU imuroinut liikaa valtaa ja vastuuta

Yksin emme voi saada muutosta aikaan, vaan perussuomalaisillekin tärkeiden asioiden toteutuminen edellyttää laajamittaista yhteistyötä yli maa- ja puoluerajojen. Yksittäisen mepin muodolliset vaikutusmahdollisuudet ovat tosiasiassa hyvin rajalliset. Vain ne mepit, jotka kykenevät aitoon kansainväiseen yhteistyöhön ja joilla on laaja tietämys siitä miten päätöksiä oikeasti tehdään, voivat oikeasti vaikuttaa asioihin.

– Esimerkiksi Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska on otettava täysillä mukaan ja luotava samanmielisten maiden konsortioita ajamaan muutosta. En hyväksy esimerkiksi edellämainittujen maiden väheksymistä sillä perusteella, että ne vastustavat liittovaltiokehitystä eivätkä kuulu euroalueeseen.

Matinpalo painottaa, että EU:n roolia on kavennettava ja terävöitettävä. Läheisyysperiaate on nostettava kuolleen kirjaimen asemasta pääperiaatteeksi. Kaikki sellaiset päätökset, joita ei perustellusta syystä ole syytä tehdä EU-tasolla, on tehtävä kansallisesti.

– EU:ssa tehdään paljon päätöksiä myös asioista, jotka tulee siirtää globaalin yhteistyön tasolle, kuten ympäristöasiat, joissa Euroopan sisäiset päätökset eivät riitä. Hyvä esimerkki on EU:n epäonnistunut päästökauppa, joka on aiheuttanut lähinnä tärkeiden teollisuudenalojen siirtymisen Euroopan ulkopuolelle, seurauksena vain entistä suuremmat ympäristöhaitat. EU on imuroinut itselleen aivan liikaa valtaa ja vastuuta. Nyt on aika suorittaa tämän osalta uudelleentarkastelu sekä kansalliseen että globaaliin suuntaan.

Aidolle kansainväliselle osaamiselle huutava tarve

Vapaa-ajallaan Ilkka Matinpalo harrastaa musiikkia, urheilua, mökkeilyä ja veneilyä. Hän on myös kiinnostunut poliittisista, sosiaalisista ja kulttuuriasioista. Hänellä on vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta sekä kääpiösnautseri. Vaalikampanjabudjetti on 50 000 euroa.

– Olen kaikkina vuosinani yrityselämässä aina luottanut kasvokkain käytävään vuorovaikutukseen, joten myös vaalityössäni tulee korostumaan kenttätyö. Kansalaisilta saatu palaute EU:hun liittyvissä kysymyksissä luo tärkeimmän pohjan tulevaan europarlamenttityöhön.

Matinpalo haluaa tavoittaa sellaiset äänestäjät, jotka arvostavat hänen kakuntekijäkokemustaan verrattuna monien nykypoliitikkojen yksipuoliseen kakunjakokokemukseen. Äänestäjät, joille ovat tärkeitä Suomen ja Euroopan saaminen takaisin talouskasvu-uralle, yritystoiminnan ymmärtäminen ja työnteon kannustaminen; sekä äänestäjät, jotka toivovat ehdokkaaltaan aitoa kansainvälistä kokemusta, jotta asiat saadaan oikeasti hoidetuksi, eivätkä jää pelkiksi puheiksi.

– Haluan kantaa vastuuta näinä haasteellisina aikoina, jolloin todelliselle kansainvälisyydelle ja yrityselämän osaamiselle on huutava tarve erityisesti myös politiikassa.

MIKA MÄNNISTÖ

FAKTAT – KUKA?

Nimi: Ilkka Matinpalo
Syntymäaika: 28.3.1966
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Ammatti: ”Jätkäjohtaja Euroopasta”
Huomionarvoista: Toiminut vuodesta 1998 kansainvälisten keskisuurten teknologia- ja teollisuusyhtiöiden toimitusjohtajana, sitä ennen kuusi vuotta rengaskonserni Continentalin palveluksessa. Ulkomaankokemusta lähes 20 vuotta.