Kaksi feminististä maantieteilijää rohkaisee kollegoitaan harkitsemaan, kannattaako heidän siteerata valkoisten miesten tekemiä tutkimusartikkeleita, koska näin tekemällä he tukisivat ”valkoisen heteromaskuliinisuuden uusintamista maantieteellisessä ajattelussa ja urakehityksessä”.


“Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography” -lehteen artikkelin kirjoittaneet Carrie Mott ja Daniel Cockayne väittävät, että tutkijoiden sukupuolen, rodun ja seksuaalisen suuntautumisen huomioiminen ennen viittausta voi olla tehokas ”feministinen ja antirasistinen vastarintateknologia, joka osoittaa sitoutumista niihin tutkijoihin, joiden äänen haluamme kuuluviin”.

Washington Times -lehden mukaan feministitutkijat perustelivat valkoisten miesten syrjintää sillä, että valkoisiin miehiin viitataan enemmän kuin ihmisiin joilla on jokin muu tausta.

Tieteen avoin politisoiminen yhdellä alalla voi heikentää tiedeyhteisön uskottavuutta muillakin aloilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa nimenomaan republikaanien kannattajat eivät kyselytutkimusten mukaan luota ilmastotutkijoiden laajaan konsensukseen ilmaston lämpenemisestä ja ihmisen osuudesta siinä.

Suomen Uutiset