Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tänään kannabiksen käytön, hallussapidon, omatarveviljelyn, valmistuksen ja myynnin laillistamista vaativaa kansalaisaloitetta. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew antoi esitykselle täystyrmäyksen.

– Vihervasemmiston ideologisella hulluudella ei ole rajoja. Näin pitkälle nyt ollaan menty, että halutaan huumeet lailliseksi keinolla millä hyvänsä, kansanedustaja Kaisa Garedew kauhisteli.

– Kannabista ei missään nimessä tule laillistaa, eikä huumepolitiikkaan tule muutenkaan tehdä minkäänlaisia höllennyksiä. Niistä ei tule seuraamaan mitään hyvää!

Käsittämättömän vastuutonta

Torstain täysistunnossa käsiteltävänä olleessa nipin napin eduskuntaan edenneessä kansalaisaloitteessa haluttiin sallia kannabiksen käyttö, hallussapito, omatarveviljely, valmistus ja myynti. Haittojen kustannukset voitaisiin aloitteen mukaan kustantaa kannabiksesta saatavilla verotuotoilla.

Aloite antaa lisäksi ymmärtää, että kannabis ei oikeastaan ole kovin haitallistakaan. Väitettä perusteltiin aloitteessa siten, että kannabiksen käytöstä johtuvien haittojen on arvioitu olevan lievempiä kuin tupakan ja alkoholin ja kannabiksen arvioidaan aiheuttavan vähemmän riippuvuutta kuin kahvissa olevan kofeiinin.

– Aivan käsittämättömän vastuutonta tekstiä! Kannabis on äärimmäisen haitallista, eikä etenkään nuorille tulisi antaa minkäänlaisia kuvitelmia muusta, Garedew pöyristyi.

Eniten kannabista käyttävät nuoret

Ylilääkäri Margareeta Häkkisen mukaan kannabis voi aiheuttaa esimerkiksi ahdistuneisuutta, paniikkituntemuksia ja harhoja sekä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Se voi tehdä käyttäjänsä apaattiseksi ja kyvyttömäksi keskittymään tai oppimaan uusia asioita. Muisti heikkenee ja tarkkaavaisuus kärsii.

Kannabis voi myös laukaista psykoosin. Vaikka se on itsessään yleensä tilapäinen, puolet kannabispsykoosipotilaista saa myöhemmin skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin. Kyse ei siis Garedewin mielestä ole harmittomasta hupiaineesta, vaan vaarallisesta huumeesta.

– Nuorten kehittyville aivoille vaikutukset ovat tietysti kaikkein tuhoisimmat. Eniten kannabista käyttävät nuoret aikuiset, Garedew muistutti.

Kanadassa laillistamiskokeilu epäonnistui

Kannabiksen laillistaminen ei tuota sellaisia tuloksia, joita aloitteessa maalaillaan, Garedew kertoi ja mainitsi esimerkin Kanadasta. Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2022 selvityksen mukaan Kanada laillisti kannabiksen vuonna 2018. Käyttö oli runsasta jo ennen sitä ja laillistamisen jälkeen yleistyi entisestään.

– Yksi syy laillistamiselle oli huoli nuorten kannabiksen käytöstä. Laillistamisen jälkeen nuorten kannabiksen käyttö ei ole vähentynyt ja käytön yleisyys herättää edelleen huolta. Myös talouden ja turvallisuuden kannalta uudistus selvästi epäonnistui, koska laittoman kannabiksen osuus markkinoista on Kanadassa edelleen merkittävä, Garedew kertoi.

Saatavuuden lisääminen lisää kulutusta

Garedew muistutti myös Poliisihallituksen esiin nostamista näkökulmista edellisen kannabiksen rangaistavuuden poistamista vaatineen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä:

“Kannabiksen käytön ja vähäisen kasvattamisen dekriminalisointi ei poistaisi tai vähentäisi huumausainekauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Kasvava huumausaineiden kysyntä luo aina tarjontaa, jota järjestäytynyt rikollisuus kykenee hyödyntämään. Poliisin havaintojen mukaan järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää elämänhallintansa menettäneitä henkilöitä esim. kannabiksen kasvattamisessa.”

– Kuten kaikessa päihdepolitiikassa, saatavuuden lisääminen siis lisää kulutusta ja kulutuksen lisääntyminen lisää haittoja. Näitä haittoja emme tarvitse yhtään enempää, vaan huumepolitiikan tulee jatkossakin tähdätä ennaltaehkäisyyn ja hoitoon pääsyn parantamiseen, Garedew totesi puheenvuoronsa lopuksi.

Suomen Uutiset