Kelan lakimies Antti Klemola selvensi Suomen Uutisille tammikuussa 2018, että laittomasti maassa oleva henkilö voi saada pieniä määriä toimeentulotukea välttämättömään elämiseen. Suomen Uutiset sai vinkin, että Helsingin kaupunki maksaisi laittomille maassa oleville henkilöille myös käteistä rahaa sekä HSL:n matkalippuja.

– Käytännössä kyse on ruoka- ja lääketarpeisiin tarkoitetusta avustuksesta, jota annetaan maksusitoumuksella muutamaksi päiväksi kerrallaan, Klemola sanoi toimeentulotuesta.

Helsingissä tuen maksaa kaupunki, ei Kela

Kela ei tällä hetkellä maksa laittomien maassa olijoiden tukea Helsingissä.

Kaikki Helsingissä maksetut toimeentulotuet laittomasti maassa oleskeleville maksetaan suoraan Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta.

Helsingin kaupungilla on vain yksi maahanmuuttoyksikkö, josta toimeentuloa maksetaan laittomasti maassa oleskelevalle.

Helsinki antaa myös käteistä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori vastasi Suomen Uutisille laittomasti maassa olevien toimeentulotukeen liittyviin kysymyksiin.

Annetaanko laittomasti maassa oleville henkilöille HSL:n matkalippuja? Jos annetaan, niin millä perusteella?

Tarvittaessa asioiden hoitamista varten.

Annetaanko laittomasti maassa oleville henkilöille rahaa? Aiemmin on kerrottu, että maksusitoumus voidaan antaa esimerkiksi ruokaa varten.

Toimeentulotuen päätös tehdään pääsääntöisesti 16 vuorokauden ajalle ja siihen voidaan liittää lyhyemmäksi ajaksi voimassa olevia maksusitoumuksia. Tämä vastaa paremmin paperittomien henkilöiden palvelutarvetta, koska heillä on rajalliset mahdollisuudet esimerkiksi säilyttää tai valmistaa ruokaa. Osa tuesta voidaan myöntää myös käteisenä maksuosoituksena nostettavaksi yleisökassasta (esimerkiksi puhelinkuluihin). Pääsääntöisesti annetaan maksusitoumus lääkkeisiin ja ruokaan.

Maksetaanko laittomasti maassa oleville majoituskuluja? Jos, niin miten?

Hätämajoitusta järjestää kolmas sektori kaupungin avustuksella. Lapsiperheen kyseessä ollessa voidaan järjestää kriisimajoitusta.

Alkuvuoden toimeentulotuen menot laittomasti maassa olevien henkilöiden osalta?

Meillä ei ole suoraan saatavissa, koska tätä ei tilastoida kuukausitasolla.

Paperiton henkilö voi saada toimeentulotukea kuukauden aikana keskimäärin noin 255 euroa. Jos paperittomia toimeentulotukiasiakkaita on 120 henkilöä kuukausittain, ovat kustannukset n. 30 600 € / kk eli viiden kuukauden aikana kustannukset olisivat noin 153 000 euroa vuodessa.

Toteutuuko yhdenvertaisuus esimerkiksi vähävaraisten eläkeläisten tai muiden toimeentulotuen asiakkaiden osalta HSL:n lippujen myöntämisessä? Heillä on usein myös paljon asiointia, johiin tarvittaisiin matkalippuja. Myönnetäänkö heille myös lippuja asiointia varten?

Kaupungin sisäinen HSL:n lippu sisältyy pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosaan eikä siihen erikseen myönnetä tukea muuta kuin silloin kun henkilö on töissä tai koulussa, jolloin kuukausikustannukset huomioidaan. Muillekin toimeentulotuen saajille voidaan myöntää täydentävänä toimeentulotukena HSL:n lippu silloin kun heillä on useita säännöllisiä menoja kuukaudessa tai jonakin aikajaksona: tällaisia asioita ovat esim. erilaiset hoitokäynnit tai jonkin asian hoitamiseen liittyvät matkat.

Mikäli paperittomille myönnettäisiin perustoimeentulotuen perusosa /kk, heille ei myönnettäisi HSL:n lippua. Mutta nyt heille myönnetään tukea ruokaan ja lääkkeisin eikä niistä pysty hankkimaan enää HSL:n lippua.

Miten vähävarainen helsinkiläinen voi hake toimeentulotuen osana HSL:n lippuja?

Sitä voi hakea täydentävänä toimeentulotukena.

Heli-Maria Wiik