Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja Johannes Nieminen kommentoi asuntojono-mainoksen sensurointia tiedotteessa. Nieminen muistuttaa, ettei Mainonnan eettinen neuvosto voi ottaa kantaa poliittiseen mainontaan. Toiseksi, mainoksessa ei hänen mukaansa ole virhettä.

Nieminen kirjoittaa:

”Poliittinen sananvapaus on sananvapauden keskeisintä ydinaluetta ja poliittisen mainonnan rajoittaminen on perusoikeusloukkaus. JCDecaux päätti poistaa vaalimainoksemme keskusteltuaan HKL:n toimitusjohtajan Ville Lehmuskosken kanssa mainoksen herätettyä paheksuntaa sosiaalisessa mediassa varsinkin vasemman laidan toimijoiden keskuudessa. HKL kuitenkaan ei omaa valtuuksia puuttua demokraattiseen vaalikamppailuun sananvapautta rajoittamalla.

Perussuomalaiseen Helsinkiin ei oltu yhteydessä, eikä meille annettu mahdollisuutta puolustaa itseämme niitä väitteitä vastaan, että mainos sisältäisi virheellistä tietoa. JCDecaux on jo aiemmin hyväksynyt mainoksen ja laittanut sen paikoilleen, eikä mikään ole viitannut siihen, että mainoksessa olisi ollut jotain vikaa.

Mainonnan eettisen neuvoston kanta on tässä merkityksetön, sillä omien sääntöjensä mukaan neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön tai markkinoinnin hyvän maun mukaisuuteen. Pohjimmiltaan tässä on kyse siitä, että poliittisen kilpailijamme eivät siedä erimielisyyttä, eivätkä hyväksy sitä, että julkisilla paikoilla mainostetaan heidän aatemaailmastaan jyrkästi eroavia asioita. Sananvapauden nimenomainen tarkoitus on kuitenkin voida sanoa ääneen asioita, jotka eivät ole kaikkien mieleen.

Toisin kuin poliittiset vastustajamme väittävät, mainoksen sisältö ei ollut virheellinen. Korkeimmassa kiireisyysluokassa on niin paljon hakijoita, että valinta heidän välillään tehdään välttämättä jollain kriteerillä. Perussuomalainen Helsinki ei myöskään mainoksessa väittänyt, että asuntojen jaon ongelmat koskisivat pelkästään maahanmuuttajien ja kantaväestön suhdetta asukkaita valittaessa.

Pienipalkkaisen väestön asuntokurjuus on kaupungissamme laajasti tunnustettu ongelma. Siitä ei voi saada kokonaiskuvaa huomioimatta sosiaaliturvaperäisen maahanmuuton vaikutusta asuntojen kysyntään sekä myös muun vuokraansa itse maksamattoman väestön vaikutusta tilanteeseen.

Perussuomalainen Helsinki tuomitsee itseensä kohdistuneen perusoikeusloukkauksen ja kutsuu muita demokratian tilasta huolestuneita yhtymään tähän tuomioon.”

Eettinen neuvosto ei ota kantaa poliittiseen tai uskonnolliseen mainontaan

Perussuomalaisten mainokset poistanut JCDecaux viittaa sensurointipäätöksessään Mainonnan eettiseen neuvostoon. MTV kertoo, että toimitusjohtaja Kuhasen mukaan päätöksessä ”konsultoitiin Mainonnan eettistä neuvostoa.”

Neuvosto ei oman ilmoituksensa mukaan kuitenkaan puutu poliittisiin tai uskonnollisiin mainoksiin. Neuvoston verkkosivuilla kerrotaan:

”Neuvoston tehtävänä ei ole lausua siitä, onko markkinointi lainvastaista. Tästä syystä neuvosto ei anna lausuntoa esimerkiksi markkinoinnissa esitettyjen väitteiden totuudenmukaisuudesta eikä harhaanjohtavuudesta. Neuvosto ei myöskään ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön taikka markkinoinnin hyvän maun mukaisuuteen.”

Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt edellyttävät poliittisen sananvapauden turvaamista.


Kiistanalainen mainos löytyy täältä >

SUOMEN UUTISET