Perussuomalaisten Helsingin piiri ja valtuustoryhmä vastustavat HKL:n yhtiöittämistä. Piirihallitus ja valtuustoryhmä näkevät, ettei yhtiöittäminen edistä Helsingin ja helsinkiläisten etua, vaan asiassa tulee ottaa nyt aikalisä.

– HKL:n yhtiöittäminen on aiheuttanut aiheellisesti huolta HKL:n työntekijöiden keskuudessa, eivätkä päättäjille esitetyt perustelut yhtiöittämisen välttämättömyydestä vakuuta. Tämän vuoksi perussuomalaiset tulevat esittämään asian palauttamista valmisteluun. Asia on selvitettävä kunnolla uudestaan, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Rantanen toteaa.

Demokraattinen kontrolli yhtiöstä katoaa

Perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan yhtiöittämiseen liittyvistä taloudellisista ja päätöksentekoon liittyvistä riskeistä. Yhtiön investointipaineet tulevat olemaan kovia, eikä rahoitusta voida taata tulorahoituksella. Lisäksi seudullisuus yhtiöittämistä puoltavana argumenttina ei vakuuta.

– Espoo on jo ilmoittanut, ettei se tule lähtemään perustettavaan yhtiöön mukaan, eikä Vantaa ole tehnyt asiasta vielä päätöstä. Mielestämme asiaa tulee tarkastella rauhassa ja pohtia myös, miten tulevaisuudessa vaaleilla valitut luottamushenkilöt voivat valvoa HKL:n toimintaa. Nykyesityksellä demokraattinen kontrolli yhtiöstä katoaa, huomauttaa HKL:n johtokunnan jäsen ja piirihallituksen varapuheenjohtaja Samuli Voutila.

Helsinki hosuu yhtiöittämislasit päässä

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Helsingin tulee selvittää mahdollisuutta seudullisen liikelaitoksen perustamisesta tai nykyisen HKL:n kehittämisestä palvelemaan helsinkiläisten etuja.

– HKL on perustettu helsinkiläisiä varten. Piirihallitus katsoo, että Helsinki voi tehdä seudullista yhteistyötä, mutta omien kuntalaisten edun mukaisesti. Nyt Helsinki hosuu pelkät yhtiöittämislasit päässä ilman, että muut kunnat edes ovat ilmoittaneet halukkuudestaan lähteä perustettavan yhtiön osakkaiksi, Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen puheenjohtaja Johannes Nieminen huomauttaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee HKL:n yhtiöittämistä tämän illan kokouksessaan.

Suomen Uutiset