Helsingin PS esittää vuokra-asuntojonoihin erityistä pisteytyshyötymallia. Tällä varmistettaisiin se, että turvapaikanhakijat eivät ohittaisi kaupungin pitkäaikaisia veronmaksajia asuntojonoissa. 

– Kaupungin pitkäaikaisille veronmaksajille on säädettävä ”pisteytyshyötymalli” vuokra-asuntojonossa. Pisteytysmalli antaisi mahdollisuuden tukea helsinkiläisiä verrattuna kaikkiin muihin hakijoihin, jotka eivät täällä vielä edes asu, Helsingin perussuomalaisten Markku Saarikangas ja Erkki Saarinen esittävät tiedotteessaan.

– Helsingin kaupungin virkamiehet ovat sanoneet, että he eivät mitenkään suosi turvapaikanhakijoita. Mutta luokkaan ”kaikkein kiireellisimmät sijoitettavat” pääsevät ne, joilla ei ole asuntoa, omaisuutta tai tuloja. Eli turvapaikanhakijat.

Perussuomalaiset moittivat Kauniaisten kaupunginvaltuuston äskettäin tekemää päätöstä, jonka mukaan vuokra-asuntojen hakijat voidaan asettaa eriarvoiseen asemaan.

– Tämä hulluus ei saa levitä Helsinkiin saakka, Saarikangas ja Saarinen toteavat.

Helsingin perussuomalaiset ovat myös tehneet aloitteen konttimajoituksesta. Kaikki muut paitsi virkamiehet ovat perussuomalaisten mukaan suhtautuneet aloitteeseen positiivisesti.

– Koska asunnoista on huutava pula, konttimajoitusta voisi kokeilla myös turvapaikanhakijoiden tilapäismajoituksena.

SUOMEN UUTISET