Ympäristöministeriö on vetänyt perussuomalaisten vastustuksen vuoksi takaisin lakimuutoksen, joka olisi tehnyt oleskeluluvan saaneista pakolaisista yhdenvertaisia vuokra-asunnon hakijoita suomalaisten kanssa.

Kyseessä on korkotukilain asukasvalintaa koskevien ehtojen muutos. Ympäristöministeriö olisi poistanut laista ehdon, jonka mukaan Ara-asunnon hakeminen edellyttää vähintään vuoden mittaista oleskelulupaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Rakennuslehti.

Perussuomalaiset vastustivat ehtoa, koska asukasvalinnan muutos olisi voinut syrjäyttää asuntojonossa pienipalkkaiset työssäkäyvät asunnonhakijat, kun maahanmuuttajat olisivat menneet pakolaisstatuksella asuntojonossa muiden hakijoiden ohi.

Asuntoa tarjotaan vain
5 prosentille hakijoista

Turvapaikanhakijoiden määrä tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa vuokra-asuntojen jonoihin. Kansanedustaja sekä eduskunnan asunto- ja ympäristöjaoston jäsen Jani Mäkelä linjaa, että ongelma koskee erityisesti pääkaupunkiseutua, jossa asunnoista on jo nyt pulaa.

Pääkaupunkiseudun asuntojonot ovat jo tällä hetkellä huimia. Esimerkiksi Helsingin asuntoihin on jonossa 25 000 hakijaa, joista 70 prosenttia on kiireellisiä. Vuosittain asuntotarjouksen saa vain noin viisi prosenttia hakijoista. Arvioiden mukaan Suomeen tulee tänä vuonna 35 000 uutta turvapaikanhakijaa. Jos aiempien vuosien luvut pitävät paikkaansa, turvapaikan saa 60 prosenttia hakijoista.

”Turvapaikan saaneita
ei saa laittaa etusijalle”

Asuntojen hakijat luokitellaan jonossa tiettyjen kriteereiden mukaisesti kolmeen eri ryhmään. Kiireelliseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi ne, jotka ovat asunnottomia.

Mäkelä sanoo, että hän ei toivo minkäänlaista syrjintää asuntojonoissa.

– Turvapaikkapäätösten saaneita ei pidä missään tapauksessa laittaa etusijalle.

Se, mistä turvapaikansaaneille sitten saadaan asunnot, ei ole Mäkelän sanoin ”helppo asia ratkaistavaksi”.

– Maan sisäinen liikkuvuus on vapaata. Turvapaikan saaneet hakeutuvat todennäköisesti suuriin kaupunkeihin, joissa asuntoja on vähän. Maakunnissa asuntokapasiteettia sen sijaan riittäisi.

Kielteisen päätöksen
saaneet heti ulos

Turvapaikkahakijoiden tilapäismajoituksessa on tähän asti sovellettu muun muassa telttoja.

– Mahdollista on myös muu tilapäismajoitus. Turvapaikan ja oleskeluluvan saaneilla on oikeus asua periaatteessa missä vain, Mäkelä sanoo.

Päätösvalta asuntojen rakentamisesta ja turvapaikanhakijoiden saamista asunnoista jakautuu kunnalle sekä valtiolle. Asumisen kaavoituksesta ja pakolaisstatuksen saaneiden kuntapaikoista päättävät kunnat, kun taas valtio päättää suuremmista linjoista.

– Mielestäni kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden tehokas poistaminen on keskeinen tekijä tilanteen tasaamisessa, Mäkelä sanoo.

VERA MIETTINEN