Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta huomioimaan paremmin aseharrastajien edun EU:n ampuma-asedirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Immosen mukaan hallituksen esitys sisältää huomattavia tiukennuksia aselainsäädäntöön, joita EU:n direktiivi ei tosiasiassa edes vaadi.

– Suomi on velvoitettu panemaan täytäntöön ampuma-asedirektiivin, mutta sitä on tulkittava pienimmän haitan periaatteella, eikä sellaisia tiukennuksia tule tehdä, joihin direktiivi ei velvoita, Immonen sanoo.

Tiukempaa kuin direktiivi vaatii

EU:n ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanoa varten hallitus julkaisi esityksensä uudeksi ampuma-aselaiksi toukokuun alussa. Lait on tarkoitus saattaa voimaan kuluvan vuoden syyskuussa.

Lakiesityksessä vaaditaan esimerkiksi tietyn aseen ja lippaan yhdistelmälle luvan edellytyksenä kahden vuoden harrastustaustaa, kun direktiivi vaatii sen sijaan vuoden kestänyttä harrastustaustaa.

Ei torju terrorismia

Immonen näkee, että hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja siniset aikovat asedirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä jälleen rangaista laillisten aseiden omistajia ja hankaloittaa aseharrastusta.

– Laillisesti hallussa pidetyt ampuma-aseet eivät ole yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaava ongelma, eikä terrorismia ja rikollisuutta voida torjua laillisten aseiden haltijoiden elämää ja harrastustoimintaa kohtuuttomasti hankaloittamalla, Immonen perustelee kirjallista kysymystään.

Lisää byrokratiaa ja kustannuksia

Immosen mukaan hallituksen esitys lisää byrokratiaa ja kustannuksia, kun tiettyjen aseiden ja lippaiden yhdistelmät siirretään kategoriaan, jonka luvat myöntää poliisihallitus eikä poliisilaitos.

– Aselakia uudistaessa tulee turvata nykyisten luvanhaltijoiden oikeudet ja mahdollistaa eri harrastusmuodot myös tulevaisuudessa. Lainsäädäntö ei saa perustua ideologiseen asevastaisuuteen tai perusteettomiin uhkakuviin, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET