Eduskunta äänesti tänään ampuma-aselain pykälämuutoksista. Lakiuudistus lähti liikkeelle EU:n direktiivistä, joka annettiin Pariisin terrori-iskun jälkeen. Perussuomalaiset pitävät koko direktiiviä järjettömänä, sillä Pariisin terrori-iskussa ISIS murhasi toistasataa ihmistä salakuljetetuilla – eli luvattomilla – rynnäkkökivääreillä.

– Luvattomien aseiden käyttö ei muutu ampuma-aselain uudistuksella, vaan se ainoastaan hankaloittaa lainkuuliaisten aseharrastajien, reserviläisten ja metsästäjien asemaa. Olimme ainoa yhtenäinen ryhmä, joka vastusti kokonaisuudessaan kohtuuttomia lain tiukennuksia. Tässä nähtiin, että kokoomuksen ja keskustan puheet aseharrastajien puolesta olivat vain sananhelinää, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola kuittaa.

Kokoomus petti – esitys on mielivaltaista byrokratiaa

Perussuomalaiset totesivat, ettei direktiivillä ja nyt säädettävällä lailla ole vaikutusta laittomien aseiden käyttöön tai salakuljetukseen.

– Nyt on tarkoitushakuisesti hyökätty normaaleja ammuntaa harrastavia Suomen kansalaisia vastaan kiusaamalla heitä valtavalla määrällä byrokratiaa ja mielivaltaa. Erityisen mielenkiintoiseksi asian tekee se, että kyseisen lain on valmistellut kokoomus, joka keskustan ja muiden puolueiden tuella kaatoi perussuomalaisten korjausesitykset, kansanedustaja Tom Packalén huomautti.

Reservin ampumataito vaarassa

Packalén korosti, että kyse on myös negatiivisesti maanpuolustuskykyyn vaikuttavasta lakiuudistuksesta. Suomen puolustus perustuu laajaan reserviin, jonka ampumataitoa on syytä pitää yllä. Reserviläisten ampumaharrastusta tulisikin hänen mukaansa ennemmin tukea kuin vaikeuttaa.

– Lopuksi vielä asekeräilijöiden kiusaamisesta: En kerta kaikkiaan ymmärrä, miksi asekeräilijöitä kiusataan keräilyaseiden ampumakiellolla. Haluaisin kuulla, onko hallituksella asian suhteen joku muu logiikka kuin keräilijöiden kiusaaminen, koska minä en ainakaan pysty sitä näkemään, Packalén ihmetteli.

Perussuomalaiset vastustaneet asedirektiiviä alusta saakka

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen huomautti, että puolue on alusta alkaen vastustaneet asedirektiivin voimaantuloa, koska se vaikeuttaa metsästäjien, aseharrastajien sekä urheiluampujien, reserviläisten ja asekeräilijöiden toimintaa kategorisesti.

Perussuomalaiset esittivät lakiin pykälämuutoksia sekä viittä lausumaa, jotka velvoittavat seuraavaa hallitusta ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Perussuomalaiset halusivat muun muassa poistaa pykälän, jossa lupaviranomainen voisi kieltää ampumisen aseella, jonka aselupa on myönnetty asekeräilijän hyväksynnän perusteella.

– On oleellista, että kokoelmiin kuuluvien aseiden ominaisuuksia ja toimivuutta voidaan testata, Immonen perusteli.

Taskuaseiden täyskielto kannustaa laittomaan hallussapitoon

Perussuomalaiset haluavat poistaa myös koko taskuaseen käsitteen laista tarpeettomana.

– Taskuaseiden kieltäminen ei lisää turvallisuutta. Kansalaisten hallussa on runsaasti kauan sitten hankittuja luvattomia pikkupistooleja, jotka olisi mahdollista saada valvonnan piiriin, jos omistajilla olisi mahdollisuus hakea hallussapitolupia. Taskuasekielto kannustaa siis laittoman hallussapidon jatkamiseen, Immonen täsmentää.

Harrastusvaatimus minimiin ja järkeä ”erityisen vaarallisten” aseiden kategoriaan

Lisäksi perussuomalaiset esittivät, että aseluvan saannin ehtona on aina direktiivin sallima minimi eli 12 kuukautta jatkunut harrastus. Käsiaseiden osalta vaatimus on nyt kuitenkin 24 kuukauden harrastus, vaikka erilaisille harrastusaikavaatimuksille ei ole objektiivisia perusteita.

Lausumissaan Perussuomalaisten vaativat muun muassa, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, ettei itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmää siirrettäisi erityisen vaarallisten aseiden luokkaan lainkaan. Direktiivi ei tällaista vaadi.

Lippaan omistamisesta kohtuutonta rangaista takautuvasti

Perussuomalaiset huomioivat vastalauseessaan myös lippaiden aseman. Direktiivin myötä lippaat on siirrettävä lupamenettelyn piiriin, mutta koska tällainen takautuva säädös olisi käytännössä mahdoton toteuttaa, perussuomalaiset vaativat, ettei ennen uuden lain voimaantuloa hankittujen lippaiden hallussapito ole rangaistavaa.

Perussuomalaisten lausumista äänestetään tiistaina 20.3. Tänään äänestettiin lain pykälämuutoksista.

SUOMEN UUTISET