Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula suhtautuu kriittisesti sisäministeri Ohisalon lausuntoihin, joiden mukaan Suomeenkin rantautunutta väkivaltaista jengirikollisuutta ehkäistäisiin ja torjuttaisiin muuttamalla aselainsäädäntöä. Simulan mielestä jengiytymistä ja muuta rikollisuutta ei saa käyttää tekosyynä rehellisten aseharrastajien elämän hankaloittamiseksi.

Jengien käsiin päätyvät aseet ovat lähinnä laittomasti hankittuja, eivätkä niihin siten liity lailliset aseenhankkimisprosessit eivätkä aseet lähtökohtaisesti ole myöskään peräisin suomalaisilta aseenomistajilta. Kansanedustaja Jenna Simula epäileekin, että aselain kiristyksillä vaikutettaisiin kielteisesti nimenomaan laillisiin aseharrastuksiin, kuten harrastusammuntaan tai metsästykseen.

– On tärkeää, että laittomien aseiden ja räjähteiden hallussapidosta voidaan rangaista asianmukaisesti, mutta kun aselainsäädännön kiristämistä edes pohditaan, on harkittava vakavasti, millaisia muutoksia tehdään, jotta kiristykset eivät vaikeuta rehellisten suomalaisten aseenomistajien elämää tai vaikeuta nykyisestä ampumaharrastuksen tai metsästyksen aloittamista.

– Jengiytyminen ja muu rikollisuus ei saa toimia tekosyynä kiristää aselainsäädäntöä edellä kuvatulla tavalla, Simula huomauttaa.

Jengiytymisen syynä löysä maahanmuuttopolitiikka

Kansanedustaja Simula muistuttaa, että jengiytyminen on seurausta Suomen harjoittamasta liian löysästä maahanmuuttopolitiikasta ja jengit ovat pääasiassa ulkomaalaistaustaisista henkilöistä koostuvia ryhmiä.

Suomen kantokyky ei ole kestänyt sitä määrää humanitaarista maahanmuuttoa, joka Suomeen on viimeisten vuosikymmenten aikana kohdistunut. Maahan on otettu ihmisiä, joilla ei ole motivaatiota kotoutua yhteiskuntamme tavoille ja jotka ovat alkaneet muodostaa omia varjoyhteiskuntia, joissa toimitaan vastoin suomalaisia normeja tai lainsäädäntöä.

– Nyt puututaan seurauksiin, ei syihin. Jengiytymiseen on puututtava mahdollisimman pian siten, että maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään ja rikoksiin syyllistyneet karkotetaan pikaisesti maasta. Myös kansalaisuuden saamisen ehtoja olisi tiukennettava ja kyettävä perumaan Suomen kansalaisuus heiltä, jotka syyllistyvät törkeisiin tai jatkuviin rikoksiin, Simula linjaa.

Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Simula kysyy, onko hallituksella tarkoitus ottaa huomioon aselainsäädännön mahdollisia kiristyksiä suunniteltaessa se, ettei muutoksilla vaikeuteta rehellisten suomalaisten aseenomistajien tilannetta tai vaikeuteta ampumaharrastuksen tai metsästyksen aloittamista.

Suomen Uutiset