Hallitus on puuhaamassa lisää rajoituksia metsästykseen, tällä kertaa hylkeenpyyntiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simulan mukaan näyttää vahvasti siltä, että hallitus antaa ympäristöministeriön puuhailla suojelualueita kaikessa rauhassa, eivätkä hallitusohjelman kirjaukset metsästyksen turvaamisesta tunnu vihreiden linnoittamaa ministeriötä koskevan lainkaan.

Ympäristöministeriön säädösvalmisteluun on edennyt uusia suojeluhankkeita, jotka kattavat 450 000 hehtaarin alan Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Perämerellä ja Merenkurkussa. Alueesta huomattava osa sijaitsee merellä. Suojelualueille on suunnitteilla myös liikkumisrajoituksia.

Hallitusohjelman kirjauksista huolimatta metsästysmahdollisuuksia kavennetaan jälleen suojeluhankkeilla – tällä kertaa hylkeenpyyntiin on tulossa huomattavasti lisää rajoituksia. Hylkeitä pyydetään usein luodoille, joita nyt sisältyy suojeluhankkeisiin.

– Hallitus suojelee jälleen ihmisen ulos luonnosta ja metsästystä rajoitetaan, vaikka hallitusohjelman mukaan metsästyksen edellytykset turvataan ja uusien harrastajien tuloa lajin pariin edistetään. Siltä ei valitettavasti näytä. Suojelualueiden lisääminen ja laajentaminen sekä suojelun tiukentuminen haittaavat metsästyksen ja eräperinteen harjoittamista, vaikka nämä eivät olisi luonnonsuojelun kannalta ristiriidassa keskenään, huomauttaa kansanedustaja Jenna Simula.

Hylkeenpyyntikin voi pian olla historiaa

Suojelualueiden laajentamisen myötä esimerkiksi ongelmia aiheuttavien hylkeiden pyynti suojelualueilta loppuisi ja kalastuselinkeino sen myötä vaikeutuisi. Verkkokalastus on joillain alueilla mahdotonta harmaahylkeiden rikkoessa verkot ja viedessä saaliit. Kalastuselinkeinolle ihmisarkuuden menettäneet hyljeyksilöt ovat jopa riesa; hylje- ja merimetsovahinkoja korvataan vuosittain noin 600 000–800 000 eurolla.

– Hylkeenpyyntiä, kuten muutakin metsästystä ja kalastusta, säädellään jo nyt pyyntikiintiöin ja aikarajoituksin. Harmaahylkeiden pyyntikiintiöstä käytetään vuosittain vain noin 20 prosenttia. Kyseessä on erityisosaamista ja -välineistöä vaativa metsästysmuoto, jonka harjoittajia on Suomessa enää valitettavan vähän. Suojelualueiden myötä tämäkin metsästysmuoto voi olla pian historiaa, Simula toteaa.

Simula on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hylkeenpyynnin ja luonnonsuojelun yhteensovittamisesta ja vaatii hallitukselta toimia, jotta luonnonsuojelulla ei tarpeettomasti kielletä tai rajoiteta metsästystä.

Suomen Uutiset