Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää otti keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa kantaa kansalaisaloitteeseen nimeltä ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla”, jossa vaaditaan kaikken metsästysrautojen kieltämistä lailla, sillä rautoihin astuu myös muita kuin pienpetoja, esimerkiksi karhuja. Mäenpään mielestä rautapyynnin täyskielto ei ole tarpeen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää joutui puheessaan selventämään, että ainoa laillinen rautatyyppi on heti tappavat raudat, joiden tulee olla suojattu laatikolla niin, että muiden lajien pääsy niihin on estetty. Kansanedustaja huomauttikin, että nykyisten lakien noudattaminen estää karhuvahinkojen tapahtumisen, eikä rautapyynnin täyskielto ole näin ollen tarpeen.

– Kuten Metsästäjäliittokin toteaa, pienpetopyyntiin liittyy tällä hetkellä paljon tietämättömyyttä julkisessa keskustelussa. Monet eivät tiedä esimerkiksi sitä, että Suomessa ei ole vuosikymmeniin saanut pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla eikä jalkaraudoilla. Asetuksenmukaisen suojakotelon joutuessa esimerkiksi karhun käsittelyyn tulisi raudan laueta itsestään ja muuttua vaarattomaksi karhuille.

Tehokkaalla rautapyynnillä suojellaan vesilintuja minkeiltä

Mäenpää kantoi puheessaan huolta mahdollisen rautakiellon vaikutuksista vesilinnuille:

– Esimerkiksi minkkien pyytäminen heti tappavilla rautaloukuilla on tehokas keino vähentää minkkikantaa ja suojata vesilintuja. Jos raudat kiellettäisiin kokonaan, minkkikanta kasvaisi ja sitä kautta vesilintukanta vähenisi ja alkuperäiset lajit voisivat huonommin. Metsästäjäliiton asiantuntijan mukaan yksi minkkipoikue saattaa viedä kaikki vesilinnut kesän aikana pieneltä alueelta, muistutti Mäenpää.

Perussuomalaiset kannattaa kansalaisaloitejärjestelmää

Huolimatta erimielisyydestä liittyen käsittelyssä olleen aloitteen asiasisältöön, huomautti Mäenpää perussuomalaisten kannattavan kuitenkin itse asian käsittelytapaa:

– Perussuomalaisten yleinen linja on se, että kansalaisaloitteiden tulee saada aina tasapuolinen kohtelu, ja jos suinkin mahdollista, tuoda ne tänne saliin. Perussuomalaiset arvostavat aktiivisia kansalaisia, jotka ottavat kantaa eri yhteiskunnallisiin asioihin. Lähtökohtaisesti kannatamme kansalaisaloitejärjestelmää sekä kansalaisaloitteiden tasapuolista käsittelyä poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä, korosti kansanedustaja.

Suomen Uutiset