Alkavalle metsästyskaudelle myönnetyt 197 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen ovat osin jäissä luonnonsuojelujärjestö Tapiolan tehtyä niistä valituksen. Järjestön tekemä valitus koetaan metsästäjien parissa tahalliseksi kiusanteoksi, minkä itsekin metsästystä harrastavat perussuomalaiset kansanedustajat Ari Koponen ja Jenna Simula allekirjoittavat täysin.

– Valituksen ovat tehneet pöytälaatikkoyhdistyksen nimissä sellaiset ihmiset, joilla ei ole mitään kosketuspintaa kyseisiin karhunmetsästysalueisiin ja elämään maaseudulla suurpetojen kanssa, paheksuu kansanedustaja Ari Koponen.

Suomen vahvaa karhukantaa on säädeltävä

Kansanedustajien mukaan valitusoikeutta ei tällaisissa tapauksissa pitäisi olla. He pitävät luonnonsuojelujärjestön toimintaa härskinä metsästyksen haittaamisena, ja huomauttavat sillä olevan vastakkainasettelua lisäävä vaikutus, mikä syventää metsästäjien ja luonnonsuojelun välistä kuilua entisestään.

– Karhukanta on Suomessa vahva, ja se kestää kannanhoidollisen metsästyksen, jota on kannan säätelyn ja ihmisarkuuden säilyttämisen vuoksi tehtävä vuosittain. Haluavatko nämä luonnonsuojelijoina itseään pitävät ihmiset todellakin, että karhusta tulee yhtä ongelmallinen ja vihattu eläin kuin sudesta? kansanedustaja Jenna Simula huomauttaa valituksen mahdollisista seurauksista.

Suomen ei pidä toistaa Romanian virheitä

Kannanhoidollisen metsästyksen ansiosta karhun aiheuttamat vahingot maaseudun ihmisille ja elinkeinoelämälle on saatu pidettyä Suomessa vähäisinä. Äärimmäisen ikävä esimerkki karhunmetsästyksen lopettamisen seurauksista on nähty Romaniassa, missä vuonna 2019 kuoli 8 ja haavoittui 23 ihmistä karhun hyökkäyksissä.

– Vastaavanlaista tilannetta tuskin halutaan Suomessa nähdä, Simula ja Koponen toteavat ja vaativat hallitukselta välittömiä toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

Kansanedustajat esittävät toimiviksi ratkaisuiksi tilanteeseen valitusoikeuden rajaamista ja karhun, suden sekä ilveksen siirtämistä luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, mitä Suomen olisi perussuomalaisedustajien näkemyksen mukaan tiukasti tavoiteltava EU:ssa.

Suomen Uutiset