Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen pitää vihreiden odotetun nihkeää suhtautumista suden kannanhoidolliseen metsästykseen osoituksena siitä, että vihreiltä puuttuu ymmärrystä maaseudun ihmisten arjesta. Antikaisen mielestä myös susialueella asuvilla ihmisillä on oltava oikeus elää ilman pelkoa lastensa tai kotieläintensä puolesta.

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema asetus suden kannanhoidollisesta metsästyksestä lähetettiin lausuntokierrokselle marraskuun alussa. Asetuksen lausuntoaika päättyy 30.11., ja metsästys sallittaisiin suunnitelmien mukaan talvella 2022 eli vuodenvaihteen jälkeen. Kiintiöksi on asetettu 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Kiintiö ei koskisi ns. häirikkösusia eli poliisin määräyksellä tai Riistakeskuksen poikkeusluvalla lopetettuja susia.

– Kannanhoidollinen metsästys on kauan odotettu ja erittäin tervetullut asetus maa- ja metsätalousministeriöltä. Kotimaakunnassani Pohjois-Karjalassa on tänäkin vuonna sattunut kymmeniä susivahinkoja sekä koirille että kotieläimille. Joissakin tapauksissa edes suurpetoaidat eivät ole auttaneet, vaan kotieläimiä on tapettu jopa maatilojen pihapiireissä, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kertoo.

Suden ihmisarkuus on palautettava

EU:n luontodirektiivi suojelee sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Suojelusta voidaan kuitenkin poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Vihreiden parissa asetukseen on odotetusti suhtauduttu negatiivisesti. Sekä sisäministeri Maria Ohisalo että ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ilmoittivat Twitterissä, ettei asetusta tule saattaa voimaan.

– Susi kuuluu kyllä Suomen luontoon, mutta se ei missään nimessä kuulu ihmisten pihoihin. Eivätkö arvon ministerit ymmärrä, että jatkuvat petovahingot vain lisäävät petovihaa? Ihmisillä tulee olla oikeus elää myös susialueella joutumatta pelkäämään lastensa tai kotieläintensä puolesta. Suden ihmisarkuus on saatava palautettua, jotta minkäänlainen yhteiselo on mahdollista, ja siihen kannanhoidollinen metsästys on oiva apuväline, Antikainen toteaa.

Suomen Uutiset