Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simulan mukaan luonnonsuojelu ja metsästyksen edellytykset on asetettu kuluneella hallituskaudella täysin turhaan vastakkain.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula nosti täysistuntokeskustelussa Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista käsiteltäessä esille, että metsästysmahdollisuuksia on kavennettu esimerkiksi laajentamalla suojelualueita ja rajaamalla tai kieltämällä metsästystä näillä alueilla. Toimintamalli vähentää luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä, vaikka metsästys nimenomaan tukee luonnon monimuotoisuutta.

– Paikalliset toivovat joka kerta, että metsästys huomioitaisiin kansallispuistohankkeissa ja muussa luonnonsuojelussa, mutta käytännössä aina käy niin, että metsästys kielletään tai sitä vähintään rajoitetaan, Simula huomautti puheenvuorossaan.

– Tämän perusteella ei eri tahojen enää kannata esittää suojelualueita tai toiveita kansallispuistojen perustamiseksi tai laajentamiseksi, mikäli he haluavat turvata metsästyksen alueellaan. Surullista sinänsä, että metsästys halutaan jatkuvasti asettaa vastakkain luonnonsuojelun kanssa.

Metsästystä yritetään vaikeuttaa kaikin keinoin

Metsästyskieltoa tai tiukkoja rajoituksia perustellaan turvallisuudella, mutta Simulan mukaan metsästys voidaan aina suunnitella siten, että aluetta voidaan käyttää myös virkistys- ja retkeilyalueena. Kuluneella kaudella metsästysmahdollisuudet ovat tosiasiallisesti kaventuneet, mutta samalla metsästäjiltä odotetaan yhä enemmän vapaaehtoistyötä luonnon- ja eläinsuojeluun.

– Metsästäjiltä kyllä halutaan palveluita yhteiskunnalle, kuten suurriistavirka-apua kolaripaikalle tai eläinkantojen laskentaa sekä näytteiden keräämistä, mutta itse metsästystä yritetään vaikeuttaa milloin milläkin keinolla. Pienpetoja ja vieraslajejakin odotetaan metsästäjien metsästävän ahkerasti, mutta jos metsästystä muuten koko ajan suitsitaan ja vaikeutetaan, on aika turha ja todella epäreilua odottaa, että väki pelkkiä pienpetoja metsästäisi, Simula kritisoi.

Suomalainen metsästysperinne on turvattava

Kansanedustaja Simula on erityisen pettynyt siihen, etteivät hallitusohjelmakirjaukset metsästyksen edellytysten turvaamisesta ole täyttyneet, vaan koko kulunut eduskuntakausi on ollut jatkuvaa taistelua metsästäjien oikeuksien puolesta.

– Kansallispuistojen määrän kasvaessa ja suojeltujen alueiden lisääntyessä metsästysmahdollisuudet tosiasiallisesti kaventuvat. Etenkin keskustalle tiedoksi, ettei se ole mitään metsästyksen turvaamista todeta metsästyksen jatkuvan kansallispuiston ulkopuolisilla alueilla. Eläimet myös oppivat varsin nopeasti, missä metsästystä harjoitetaan ja missä ei, jolloin ne pakkautuvat suojelluille alueille, kansanedustaja Simula muistutti puheenvuorossaan ja jatkoi:

– Metsästäjät ansaitsevat kunnioitusta tekemästään riistanhoitotyöstä, ja suomalaisen metsästysperinteen, myös koiralla metsästämisen, tulevaisuus pitää turvata eikä vaikeuttaa koko ajan.

Suomen Uutiset