Kansanedustaja Ari Koposen mielestä susi kuuluu suomalaiseen luontoon, mutta ei pihapiiriin, ihmisasumusten sekaan tai läheisyyteen eikä lasten kouluteiden varrelle. Hallituksessa tätä ei ole haluttu susien aiheuttamista tuhoista huolimatta ymmärtää, eikä suden kannanhoidollista metsästystä ole lainsäädännössä sallittu.

– Kansalaiset laajasti sen sijaan ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Suden kannanhoidollista metsästystä puoltava kansalaisaloite keräsi vajaassa viikossa 50 000 allekirjoitusta ja vajaassa kuukaudessa reilusti yli 60 000, Ari Koponen kertoo.

Huoli väestön ja kotieläinten turvallisuudesta

Kansalaisaloitteen taustalla on huoli maaseudulla asuvan väestön ja heidän kotieläintensä turvallisuudesta, suden maaseudun elinkeinoille aiheuttamista vahingoista sekä halu turvata suomalaisen, erityisesti koiran kanssa tapahtuvan, metsästyksen jatkuminen. Aloitteen tarkoituksena ei ole johtaa suden poistamiseen Suomen luonnosta.

– Kysymys on ennen kaikkea suden aiheuttamien vahinkojen vähentämisestä ja suden ihmisarkuuden palauttamisesta ja nyt vihdoin näyttää, että oltaisiin menossa kohti suden kannanhoidollista metsästystä täällä Suomessakin, Koponen sanoo.

Vihreiltä puuttuu ymmärrys arjesta

Kansalaisaloitetta koskeva valiokuntakäsittely on valmistunut. Maa- ja metsätalousvaliokunta lähes yksimielisesti mietinnössään toteaa, että kannanhoidollinen metsästys on mahdollistettava. Valiokunta kuuli laajasti kansalaisaloitteen tekijöiden edustajia niin metsästyskoirajärjestöistä, maatalouden tuottajajärjestöistä ja metsästäjäjärjestöstä. Lisäksi valiokunta on kuullut aloitteen johdosta viranomaisia, ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöjä, tutkijoita, maakuntien ja kuntien viranomaisia sekä riistahallinnon toimijoita.

– Vihreiltä puuttuu vieläkin pitkän ja seikkaperäisen selvityksenkin jälkeen ymmärrys susialueilla elävien ihmisten arjesta, vaikka lähes poikkeuksetta valiokunnan saamissa lausunnoissa katsotaan, että suden kannanhoidollinen metsästys on osa EU:n luontodirektiivin mahdollistamaa keinovalikoimaa. Tämä linja vaatii Suomelta aktiivista vaikuttamistyötä Euroopan unionin pöydissä, Koponen painottaa.

Valiokunnan suden kannanhoidollista metsästystä puoltava mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon ja äänestykseen.

SUOMEN UUTISET