Perussuomalaisten ympäristövaliokuntaryhmä pitää sinänsä hyvänä sitä, että pyritään luomaan uusia käytäntöjä puhtaamman sekä turvallisemman ympäristön puolesta. Yksi tällainen esimerkki on juuri kansallispuistojen perustaminen tai niiden laajentaminen.

– Esimerkiksi Sallan kansallispuiston perustamistoimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia alueen matkailuun ja sen eheytymiseen, sanoo kansanedustaja, ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Mauri Peltokangas.

– Kansallispuistojärjestelmällä on pitkät perinteet maassamme. Näitä perinteitä on hyvä vaalia edelleen. Ryhmämme kannattaa Sallan kansallispuiston perustamista, mutta pidämme erittäin tärkeänä, että kansallispuistoja ja retkeilyalueita perustettaessa ei tarpeettomasti kavenneta metsästysmahdollisuuksia ja paikallisten metsästysoikeutta.

Lupametsästystä ei saa rajata pois

Nyt Sallan kansallispuistohankkeen myötä ollaan kuitenkin metsästysoikeutta merkittävästi rajaamassa. Esityksessä Sallan kansallispuistosta halutaan rajata ulkopaikkakuntalaisten ja metsästysseurojen vierasmetsästäjien harjoittama lupametsästys kokonaan pois, minkä lisäksi alueelle on tulossa metsästykseltä kielletty osa, jossa ainoastaan hirvenajo olisi sallittu.

– Katsomme, että kyseinen varsin maltillinen kieltoalue on perusteltu, mutta alueella tulee sallia myös hirvenmetsästys koiraa käyttäen, sillä hirven metsästäminen hirvenajona ei sovellu metsästysmuodoksi kyseisellä alueella, toteaa kansanedustaja, valiokunnan jäsen Petri Huru.

– Emme hyväksy, että ulkopaikkakuntalaisten ja metsästysseurojen vierasmetsästäjien harjoittama lupametsästys rajataan kokonaan pois.

Nykytila säilytettävä lähes ennallaan

Hallituksen esityksessä ei myöskään huomioida sellaisten paikallisten metsästysseurojen oikeuksia, jotka mahdollisesti perustetaan lain voimaantulon jälkeen. Paikallisen metsästyskulttuurin toiminnan jatkumisen turvaamiseksi on tärkeää, että myös tulevaisuudessa perustettavat sallalaiset metsästysseurat ovat oikeutettuja harjoittamaan metsästystä Sallan kansallispuistossa, mikäli seura kuuluu kyseiselle alueelle.

– Lupametsästyksen sulkeminen ulos kansallispuiston alueelta ei ole perusteltua, sillä turvallisuus voidaan taata ja metsästys yhteensovittaa retkeilyn kanssa esimerkiksi lupamäärien sääntelyllä tai aikarajoituksilla, ilman tällaista ehdotonta kieltoa, perussuomalaiset edustajat toteavat.

– On oikeudenmukaista, että kaikki kansalaiset voivat metsästää lupajärjestelmän puitteissa suomalaisten yhteisillä alueilla eli valtion metsissä myös siitä syystä, että lisääntyvät susilaumat rajoittavat monilla alueilla kansalaisten metsästysmahdollisuuksia, toteaa kansanedustaja, valiokunnan jäsen Sheikki Laakso.

– Esittämämme nykytilan säilyttäminen lähes ennallaan ei heikentäisi mitenkään alueen monimuotoisuutta. Monissa eri tutkimuksissakin on todettu, että metsästäjät ovat monessa asiassa maamme ahkerimpia suojelutyön tekijöitä sekä liikenneturvallisuuden ylläpitäjiä jokavuotisine hirvijahteineen, Peltokangas, Huru ja Laakso toteavat.

SUOMEN UUTISET