Ympäristöministeriö on valmistellut uutta luonnonsuojelulakia, joka on lähetetty jo luonnosvaiheessa lausunnoille esimerkiksi maakuntaliitoille. Perussuomalaisten kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jenna Simula pitää menettelyä poikkeuksellisena ja epäilee syyksi vihreiden sooloilua ministeriössä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula kritisoi myös rajusti suunniteltuja lakimuutoksia, joilla halutaan esimerkiksi perustaa luonnonsuojelualueita yksityisten omistamiin metsiin ilman maanomistajan suostumusta.

– Jos luonnoksella ei ole edes laajaa poliittista hyväksyntää, ei sitä tule lähettää lausuntokierrokselle ja tuhlata samalla asiantuntijoiden aikaa. Näyttää pahasti siltä, että vihreillä keulii nyt ministeriössä ja pahasti, Simula huomauttaa.

Suomalainen suojellaan ulos luonnosta

Uusi luonnonsuojelulaki ei Simulan mukaan nyt esitetyssä muodossa huomioi lainkaan kansalaisten luontosuhdetta eikä liioin anna ymmärrystä suomalaiselle erä- ja metsästysperinteelle.

– Suomalainen suojellaan nyt ulos luonnosta, vaikka se ei todellakaan saisi olla luonnonsuojelulain tarkoitus. Vastikään uutisoitiin, miten on jouduttu jopa sulkemaan retkeilyreittejä, koska suojelustatus estää myrskytuhojen korjaamisen alueelta, Simula hämmästelee.

Valtio voisi lähes pakkolunastaa metsiä

Valtio omistaa Suomen metsistä vain noin 26 prosenttia, metsäteollisuus, yhteisöt ja kunnat noin 14 prosenttia ja loput 60 prosenttia ovat yksityistä omaisuutta. Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaisi Ely-keskukselle oikeuden perustaa luonnonsuojelualueen yksityisten maille ilman nykyisin vaadittavaa maanomistajan suostumusta, mikäli alue sisältyy hallituksen hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan tai se sijaitsee Natura 2000 -verkoston alueella.

– Käytännössä valtio voisi siis lähestulkoon pakkolunastaa yksityisiä metsiä luonnonsuojeluun, jolloin niiden muuta käyttöä ja metsänhoidollisia toimia rajoitetaan merkittävästi. EU:ssa on väläytelty jopa metsästys- ja kalastuskieltoa suojelualueilla, Simula muistuttaa.

Suomen Uutiset