Eduskunnassa käsiteltiin alkuviikosta Marinin hallituksen/toimitusministeriön esitystä eduskunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta. Annetun esityksen tavoitteena oli lähinnä korjata kaksi teknisluontoista erhettä luonnonsuojelulaissa ennen lain voimaantuloa. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kysyi puheenvuorossaan, pitäisikö Suomessa olla luonnonsuojelulain lisäksi myös teollisuudensuojelulaki.

Juha Mäenpää piti käsittämättömänä sitä, mitä Suomessa tapahtuu luonnonsuojelun ympärillä.

– Hyvä, että meillä on luonnonsuojelulaki ja hyvä, että siihen tehdään ihan fiksuja juttuja, mutta pitäisikö meillä olla myös teollisuudensuojelulaki eli työpaikkojensuojelulaki? hän kysyi.

Turpeen käytön vähentämisellä ikäviä seurauksia

Teollisuuden lisäksi Mäenpää puolusti voimakkaasti turpeen käyttöä. Mäenpää harmitteli sitä, että turve on Suomessa julistettu ikäväksi asiaksi ja toi esille tästä seuraavia ongelmia.

– Voimme lukea uutisista, että 40 000 rekkakuormaa on puuta kadonnut. Tässä ei ole mitään järkeä, jos meidän puita joudutaan hakkaamaan sen takia, että saadaan lämpöä tänne kansalaisille. Täältä katoaa teollisuus, hän puuskahti.

Mäenpää viittasi rekkakuormilla huhtikuussa julkisuuteen nousseeseen lukuun. Uutisoinnin mukaan valtava massa suomalaista sahatukkia on kadonnut teille tietämättömille. Sahateollisuuden edustajan mukaan kyse ei ole katoamisesta, vaan tukit ovat menneet väärään käyttöön.

Monet suomalaisyritykset potevat raaka-ainepulaa nyt, kun Venäjältä ei enää tipu tuontipuuta. Huolta on aiheuttanut sellupuun, jopa tukkien päätyminen polttoon eli energiapuuksi. Sen sijaan, että kuitupuu jalostettaisiin uusiutuvaksi ja kierrätettäväksi tuotteeksi, se palaa tuhkana lämmitykseen. Turpeen täysimittaisella hyödyntämisellä energiakäytössä voisi vähentää, jopa estää, arvokkaan tukkipuun päätymistä järjenvastaisesti poltettavaksi.

– Turve pitää ottaa takaisin palettiin, ja toivon, että se on tulevassa hallitusohjelmassa. Se pelastaa meidän teollisuuden, ja se pelastaa meidän lämmön- ja energiantuotannon, Mäenpää vaati.

Nautatilojen laajennukset vaarassa

Metsäteollisuuden lisäksi ilmajokinen kansanedustaja nosti puheessaan esille maatalouden ja luonnonsuojelun suhteen.

– Samalla kun täällä vannotaan luonnonsuojelun ja luontokadon sekä metsäkadon nimiin, on erikoisia kuvioita tapahtumassa Euroopan unionissa. Siellä halutaan kieltää niiden nautatilojen, jotka on rakennettu metsään tai joita ehkä tulevaisuudessa laajennetaan metsään, tuottaman maidon tai lihan myynti, Mäenpää valitteli.

Hän viittasi Euroopan unionin tulevaan metsäkatoasetukseen, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa äänestyksen jälkeen. Euroopan unionin alueella ei saa enää pian myydä tuotteita, jotka ovat aiheuttaneet metsäkatoa.

Uudet säännöt koskevat nautakarjaa, kaakaota, kahvia, palmuöljyä, soijaa, puuta, kumia, puuhiiltä ja painettuja paperituotteita. Metsäkatoasetuksen mukaan naudanlihantuottajan tulee huolehtia siitä, että lihan tuottaminen ei ole aiheuttanut metsäkatoa.

Nauta- tai lypsykarjatalouden rakennushankkeiden osalta on epäselvää, katsotaanko niitä metsäkatoa aiheuttaviksi. Maa- ja metsätalousministeriö onkin suositellut epäselvän tilanteen takia viivästyttämään sellaisia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, joissa on mahdollisesti metsäkadoksi tulkittava rakennuspaikka.

Kansaa ja teollisuutta ei saa kurjistaa

Mäenpää toivoi, että hänen esille tuomansa ongelmat huomioidaan hallitusohjelmaneuvotteluissa.

– Jos meillä on puuta liian vähän jo nyt ja olette huolissanne metsäkadosta, niin kuitenkin tuulimyllyjen ja siirtolinjojen alta niitä saa surutta hakata mutta ei maatalouden naudanlihantuotannon alta, Mäenpää ihmetteli.

– Ei enää kurjisteta meidän omaa kansaa energian hinnalla, eikä kurjisteta teollisuutta sillä, että puuta poltetaan.

SUOMEN UUTISET