Keskiviikkona Euroopan parlamentissa keskusteltiin metsäkadosta. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps/ID-ryhmä) kehui Suomea metsänhoidon esimerkkimaaksi.

Puheensa aluksi Teuvo Hakkarainen totesi, ettei metsäkato ole niinkään Euroopan ongelma ja että metsäkadon suurin syy on ihmisten holtittomuus:

– Jos sitä ei saada hillittyä, kato kiihtyy. Afrikka on tästä yksi esimerkki. Sinne on heitetty miljarditolkulla kehitysapumiljardeja ja kato vain suurenee. Pellonraivauksen väitetään aiheuttavan suurimman osan metsäkadosta. Tämä varmaan pitää paikkansa, mutta tilanne ei kuitenkaan surkuttelulla parane, vaan on otettava mallia, Hakkarainen neuvoi.

Suomi on metsänhoidon esimerkkimaa

Hakkarainen jatkoi kertomalla, että Suomessa metsäpinta-ala kasvaa koko ajan ja että Suomi on metsien hoidossa esimerkkimaa:

– Ottakaa mallia siitä. Metsänhakkuun jälkeen meillä on velvoite välittömästi istuttaa uudet puut tilalle, ja tätä mallia pitää tyrkyttää myös sinne kehitysmaihin. Lisäksi kustannus metsien uudistamisessa on hyvin pieni. Esimerkiksi minä olen henkilökohtaisesti varmasti istuttanut vähintään 100 000 puuta. Suurimmat niistä ovat tämän kokoisia, Hakkarainen kertoi ja osoitti tukkipuun vahvuista leveyttä käsillään:

– Tulkaa katsomaan Suomeen mallia, miten torjutaan metsäkatoa ja miten saadaan sitä metsäpinta-alaa lisää.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,5 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä. Tilastotietojen mukaan vuonna 2019 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli noin 88,4 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä oli kaikkiaan 73,3 miljoonaa kuutiometriä, josta 87 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 13 prosenttia energiapuuksi eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi. (lähde: mmm.fi)

Suomen Uutiset