Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on valmistelemassa mietintöä EU:n biodiversiteettistrategiasta. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen on jättänyt luonnokseen joukon tarkistuksia. Hakkarainen muistuttaa jäsenmaiden suvereniteetista ja haluaa EU:n huomiovan toimissaan myös taloudellisen ja sosiaalisen puolen.

Vuoteen 2030 kurottava ohjelma sisältää kunnianhimoisen tavoitteen suojella 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueesta luonnon ennallistamiseksi. Samalla puututtaisiin EU:n metsä- ja maataloustuotannon tehokkuuteen myös torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön rajoittamisella sekä luotaisiin epätietoisuutta jäsenmaiden kansallisesta toimivallasta näillä aloilla.

Tuotantoa suojattava epäreilulta kilpailulta

Ympäristövaliokunnan jäsen ja maatalousvaliokunnan varajäsen Teuvo Hakkarainen (ps./ID) on jättänyt parlamentin luonnokseen joukon tarkistuksia.

– Muutosehdotuksillani muistutan jäsenmaiden suvereniteetista metsäpolitiikassa ja kehotan huomioimaan EU:n toimien kestävyydessä myös taloudellisen ja sosiaalisen puolen eli työpaikkojen luomisen ja säilyttämisen sekä biotalouden mahdollisuudet, Hakkarainen linjaa.

– EU:n kiristäessä jatkuvasti ympäristönormejaan esitän myös EU:n tuotannon suojaamista epäreilulta kilpailulta heikompien ympäristönormien maista, Hakkarainen kertoo.

Suomalainen metsänhoito esimerkki muille

Strategian kunnianhimoisten luonnonsuojelutavoitteiden osalta europarlamentaarikko suosisi laadullisia kriteereitä määrällisten sijaan.

– Vähintäänkin jäsenmaan tulee saada poiketa kovasta 30 prosentin suojelutavoitteesta, jos se ei ole sille esimerkiksi taloudellisesti kestävää, Hakkarainen kommentoi esitystä.

– Suomessa toimivan kestävän metsänhoidon soisi olevan esimerkkinä myös metsänsä kauan sitten pois hakanneille jäsenmaille sen sijaan, että myös omat metsämme museoidaan, Hakkarainen lataa.

Metsien virkistyskäyttö turvattava myös suojelualueilla

Lisäksi maaseudun äänenä Brysselissä toimiva europarlamentaarikko pyrkii turvaamaan suomalaiselle elintavalle keskeistä metsien virkistyskäyttöä, kuten metsästystä, myös tulevilla suojelualueilla.

– Komissio on aiemmin vastannut kirjalliseen kysymykseeni suojelualueiden virkistyskäytöstä viittaamalla tulossa oleviin tiukan suojelun kriteereihin ja ohjeisiin, joista on tänä vuonna tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen EU-maiden kesken. Yritän kuitenkin saada tähän strategiaan kirjauksen, että alueilla saadaan jatkossakin retkeillä, marjastaa ja metsästää luontoa kunnioittaen.

Suomen Uutiset