Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta sai keskiviikkona valmiiksi mietintönsä valtion metsien avohakkuita koskeneesta kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitteen tavoitteena oli muun muassa pääsääntöisesti kieltää valtion omistamien metsien avohakkuut. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ja koko muukin valiokunta oli yksimielinen siitä, että avohakkuiden lopettaminen valtion mailla ei ole perusteltua.

– Tulimme valiokunnassa yksimieliseen lopputulokseen, sillä valtion met­sät muodostavat merkittävän osan suomalaisesta kansallisvarallisuudesta ja on varmistettava, että maamme metsäteollisuus saa riittävästi puutavaraa käyttöönsä, valiokuntaryhmä katsoo.

– Jos kyseinen avohakkuukielto tulisi voimaan valtion omistamille metsämaille, se vaikuttaisi heti metsäteollisuuden kilpailukykyyn heikentävästi. Puolustimme suomalaista teollisuutta valiokunnassa. Erilaisia toimintamalleja metsän kasvatuksessa on syytä käyttää tulevaisuudessa, myös jatkuvapeitteistä. Valiokunnan mietinnönkin mukaan asiaa tullaan seuraamaan, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin niitä hakataan

Perussuomalaiset valiokunnan jäsenet muistuttavat, että aloitteessa esitettyä jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta ei Suomessa ole laajamittaisesti harjoitettu yli 60 vuo­teen, eikä sitä ole myöskään tutkittu yhtä paljon kuin valtamenetelmänä harjoitettavaa jaksollista kasvatusta.

– On muistettava, että avohakkuita tehdään maassamme suhteellisen vähän. Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin niitä hakataan. Olisi järjetöntä kategorisesti kieltää yhtä uudistushakkuutapaa, jolle on sillekin paikkansa, huomauttaa valiokunnan jäsen Jenna Simula.

– Tämänkään johdosta suoranaiseen avohakkukieltoon valtion mailla ei tule mennä tai ryhtyä, lausuvat puolestaan perussuomalaisten kansanedustajat, valiokunnan jäsen Mikko Lundén ja varajäsen Ari Koponen.

Perussuomalaiset nostavat suomalaisen tuotannon etusijalle

Perussuomalaisten mukaan hallitus ja EU ovat kuitenkin heikentäneet metsäteollisuuden kilpailukykyä kuuntelematta suomalaisen metsäsektorin tarpeita. Perussuomalaiset nostavat suomalaisen työn ja tuotannon etusijalle.

– Teollisuus tarvitsee koulutettua työvoimaa, edullista energiaa ja tasaista puuvirtaa sekä teollisuuden tarpeita kunnioittavia ympäristösäännöksiä. On kuitenkin hyvä, että erilaisista metsänkäsittelymenetelmistä ja niiden merkityksestä käydään avointa keskustelua, toteaa Elomaa lopuksi.

Suomen Uutiset