Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ID -ryhmä) puolusti Suomen metsiä ympäristövaliokunnan keskustelussa neuvoston puheenjohtajamaa Slovenian maa-, metsä- ja elintarvikeministeri Jože Podgoršekin kanssa.

Teuvo Hakkarainen kysyi metsäasioista vastaavan ministeri Jože Podgoršekin kantaa pian julkaistavaan komission metsästrategiaan, johon pelätään sisältyvän myös jäsenmaita koskevia hiilinieluvaatimuksia eli mahdollisia metsien hakkuukieltoja.

– Saavatko jäsenmaat päättää edelleen elinkeinoistaan ja maankäytöstään vai alistetaanko kaikki kommunistiseen pakkovaltaan EU:n muodossa? Hakkarainen kysyi ja lisäsi, että metsät eivät kuulu EU:n toimivaltaan.

”Säännöt joustavat kuin pajunvitsa”

Suuri osa Suomen metsistä on yksityisomistuksessa ja siten perustuslaillisen omaisuuden suojan piirissä. Metsiä myös hoidetaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tämä ei tunnu Euroopan komissiota kiinnostavan.

– Mitä kertoo EU:n oikeusperustasta, että sen säännöt joustavat kuin pajunvitsa, kun samaan aikaan jäsenmailta vaaditaan sääntöjen noudattamista? Hakkarainen kysyi vedoten puheenjohtajamaata turvaamaan jäsenmaiden suvereniteetti metsäasioissa.

Valtava taloudellinen ja sosiaalinen merkitys

Hakkarainen huomautti, että metsillä on valtava taloudellinen ja sosiaalinen merkitys Suomelle ja kysyntä metsäalan tuotteille on hyvää.

– Mikäli EU ei pysty siihen kysyntään vastaamaan, se siirtyy kolmansiin maihin. Metsä- ja lajikato pahenee, saastutus lisääntyy ja sosiaaliset olot heikkenevät muualla, Hakkarainen luetteli tulevia ongelmia.

Europarlamentaarikko toi esiin myös ilmastonmuutoksen positiivisen vaikutuksen metsien kasvuun pohjoisessa ja sen myötä kasvavat hiilinielut, kysyen onko asiaa otettu tulevassa metsästrategiassa huomioon.

SUOMEN UUTISET