EU:n uusi metsästrategia voi Suomen osalta tarkoittaa esimerkiksi metsien hakkuiden rajoituksia. Perussuomalaisten Ville Tavio huomauttaa, että metsäpolitiikka kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden päätettäväksi. – EU on jälleen siirtämässä toimivaltaa jäsenvaltioilta unionille. Brysselin vallanhimo on loputon.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio korostaa vahvasti, että EU:n pyrkimyksistä huolimatta metsäpolitiikka tulee jatkossakin pitää kansallisessa päätösvallassa.

– EU:ssa on jo nyt maankäyttö- ja metsäasetus LULUCF, jossa määrätään laskennallinen hiilinielu, mikä Suomen metsistä huomioidaan. Kun EU nyt on entisestään kiristämässä päästövähennystavoitteitaan ja metsien huomioimista kansallisena hiilinieluna Suomessa, on herännyt perusteltu huoli siitä, että EU pyrkii viemään Suomelta omien metsien käytön päätösvaltaa, Tavio sanoo.

EU rajoittamassa metsähakkuita

EU-komissio esitteli heinäkuussa uuden metsästrategian, jonka tavoitteeksi on sanottu metsiin liittyvien aloitteiden yhteensovittaminen ja muutenkin jäsenmaiden yhteistyön lisääminen metsäasioissa.

Pinta-alaan suhteutettuna Suomi on EU:n metsäisin maa. Suomessa tunnetusti hoidetaan hyvin metsiä ja huolehditaan kasvusta. Metsäteollisuutta voidaankin pitää Suomen taloudellisen hyvinvoinnin perustana.

Tavio kuitenkin huomauttaa, että EU pyrkii nyt käyttämään Suomen runsaita metsiä unionin yhteisinä hiilinieluina tarkoituksena kompensoida muiden maiden tekemättä jääneitä ilmastotoimia, jotta EU:n kokonaistilanne saadaan paperilla näyttämään paremmalta.

– Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi metsien hakkuiden rajoituksia, mikä on Suomea kohtaan erittäin epäoikeudenmukaista. Suomea mätkitään nyt vaatimuksilla ilmastopolitiikan tiukentamisesta samalla kun monet EU-maat eivät ole tehneet Suomen kaltaisia päästövähennyksiä.

Brysselin vallanhimo on loputon

EU:n perussopimusten mukaan metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen päätösvaltaan. Metsästrategia onkin jälleen esimerkki EU:n halveksunnasta jäsenvaltioiden päätösvaltaa kohtaan.

– Metsäpolitiikka ei kuulu EU:n valtaan sen enempää kuin yhteinen finanssipolitiikka, eli jälleen ollaan luomassa uutta toimialaa unionille.

– Brysselin vallanhimo on loputon. Tämä järjestelmä hyödyttää eniten lähinnä valtaa pitäviä keskusvaltoja eli pääosin Saksaa ja Tanskaa. Etelä-Euroopan maat sitten pyrkivät hyötymään siinä rinnalla, Tavio sanoo

Hän jatkaa, että on tullut aika lopettaa EU:n hännystely.

– Jokainen voi vaikuttaa siihen äänestämällä perussuomalaisia.

SUOMEN UUTISET