Europarlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen (ps./ID-ryhmä) jätti komission vastattavaksi kolmiosaisen kirjallisen kysymyksen EU:n metsäsektorin ylisäätelyn vaikuttavuudesta. Hakkaraisen saamassa vastauksessa puhutaan esimerkiksi tulevasta kestävien hiilikiertojen palauttamista koskevasta tiedonannosta, jolla pyritään esittämään konkreettisia toimia.

EU on puuttumassa metsäsektorin toimintaedellytyksiin ennennäkemättömällä tavalla. Teuvo Hakkarainen epäilee, että kiristyvien pykälien myötä EU:n metsien hakkuukiellot korvautuvat vastaavilla hakkuilla EU:n ulkopuolella.

Janusz Wojciechowskin Euroopan komission puolesta antamassa vastauksessa pyöritellään mm. näin: “EU:n metsästrategiassa tarkastellaan ja pyritään edistämään kestävää metsäbiotaloutta kokonaisvaltaisella tavalla, jotta se toimisi synergiassa EU:n tiukennettujen ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden kanssa. Komissio valmistelee myös lainsäädäntöehdotusta, joka koskee tiettyjä metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyviä hyödykkeitä ja tuotteita, muun muassa puuta”.

Monien EU-maiden taloudenpito löperöä

Hakkarainen kysyi myös, miten aiotaan varmistaa, ettei muiden EU-maiden tai sektoreiden fossiilisia päästöjä kateta metsäisten maiden kustannuksella. Vastauksessa kerrotaan esimerkiksi, että ”lainsäädäntöehdotuksilla varmistetaan, että jokainen sektori edistää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista ja että jäsenvaltiot ilmoittavat ja kirjaavat korjatusta biomassasta peräisin olevat päästönsä”.

– EU:ssa on useita jäsenmaita, joiden taloudenpito ja muukin yhteisten sääntöjen noudattaminen on löperöä vuosikymmenestä toiseen. Miten voimme luottaa, että ne ilmoittavat ja kirjaavat päästönsä kuten kuuluu? hän ihmettelee.

Tiedonantoa luvassa

Entä onko komissio arvioinut suunnitelmiensa aiheuttamien yhteenlaskettujen taloudellisten tappioiden kokoluokkaa metsäisille jäsenmaille?

– Vastauksessa mainitaan muun muassa, että ”tulevalla kestävien hiilikiertojen palauttamista koskevalla tiedonannolla pyritään esittämään konkreettisia toimia muun muassa hiiltä sitovan viljelyn kehittämiseksi, mukaan lukien parhaat käytännöt ja nykyiset sertifiointijärjestelmät”. Jään siis odottamaan tätä tulevaa tiedonantoa! Hakkarainen tuhahtaa.

Suomen Uutiset