Europarlamentin jäsen Teuvo Hakkarainen (ps./ID-ryhmä) jätti komission vastattavaksi kolmiosaisen kirjallisen kysymyksen EU:n metsäsektorin ylisäätelyn vaikuttavuudesta. Hakkaraisen saamassa vastauksessa puhutaan esimerkiksi tulevasta kestävien hiilikiertojen palauttamista koskevasta tiedonannosta, jolla pyritään esittämään konkreettisia toimia.  Lue lisää >