Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps.) on nimitetty Suomelle tärkeän maankäyttöä ja metsätaloutta koskevan LULUCF-asetuksen varjoraportööriksi. Saamastaan luottamuksesta iloitseva Huhtasaari aikoo tehdä kaikkensa, jotta asetuksesta ei tulisi Suomen kannalta kohtuuton.

Identiteetti ja demokratia -ryhmä on päättänyt, että varjoraportöörin tehtävä annetaan Laura Huhtasaarelle.

– Olen erittäin iloinen saamastani luottamuksesta. Haluan parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa asetuksen sisältöön siten, että se ei olisi Suomen kannalta kohtuuton, toteaa Huhtasaari.

EU:n valiokunnissa työtä vetää yhtä ryhmää edustava esittelijä eli ”raportööri” sekä muita ryhmiä edustavat ”varjoraportöörit”.

Suomen huoltovarmuus ei saa vaarantua

Maankäyttösektori on Suomelle erityisen tärkeä metsätalouden ja maanviljelyksen takia ja on jo ennakkoon herättänyt paljon keskustelua.

– Ilmastolaskelmien pitää perustua todellisiin päästöihin ja nieluihin. Lisäksi laskennan tulee olla maakohtaista. Kotimaiselle kestävälle metsänkäytölle ei tule lisätä rajoitteita, jotka heikentävät teollisuuden kykyä kehittää ympäristölle ystävällisempiä tuotteita. Maatalouden päästöjen vähentäminen ei saa johtaa siihen, että suomalaisten huoltovarmuus ruuan suhteen vaarantuu, Huhtasaari kommentoi.

Huhtasaari korostaa kaikessa Suomen kansallisen edun huomioonottamista.

– Kiristyvä ympäristölainsäädäntö yhdistettynä EU:n toimivallan kasvattamiseen on vaarallinen cocktail Suomen metsä- ja maataloudelle, muistuttaa Huhtasaari.

Komission 14.7.2021 antaman 55-valmiuspaketin (englanniksi ”Fit for 55″) osana on Suomelle tärkeä maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva asetusmuutos (LULUCF-asetus). Asetus määrittelee laskentasäännöt sille, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa kaudella 2021–2035.

Suomen Uutiset