Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila ei hyväksy hallituksen esitystä, jossa silakan rysäkalastajien toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2027 alussa ottamalla käyttöön yhteinen kiintiö. Jättämässään toimenpidealoitteessa Junnila vaatii hallitukselta kiintiöjärjestelmän pitämistä ennallaan.

Silakankalastuksen kiintiöjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2017, jolloin kotimaan silakkakiintiö jaettiin kalastajille ja kalastusyrityksille niiden kalastushistorian perusteella. Vanhan toimijakohtaisen kiintiön tavoitteena on ollut auttaa kalastusyrityksiä ajoittamaan kalastustaan paremmin markkinoiden tarpeisiin.

– Keskeisenä elementtinä oli käyttöoikeuksien siirtomahdollisuus kaupallisten kalastajien kesken, joka mahdollistaa kalastuksen kehittämisen ja kalastuksen paremman suunnittelemisen. Hallituksen esitys kiintiöiden poistamiseksi on aiheuttanut todellista huolta kalastajien keskuudessa muun muassa Kustavissa, Taivassalossa, Uudessakaupungissa, Naantalissa sekä Maskussa, Vilhelm Junnila kertoo.

Muutos on ongelmallinen

Jos hallituksen esitys toteutuu, jatkossa silakan rysäkalastukseen varattaisiin yhteiset kalastuskiintiöt kahdelle kiintiöalueelle ja kalastuskiintiöihin kirjattaisiin kaikkien kiintiöalueen silakan rysäkalastajien saaliit. Jos kiintiötä olisi rysäkalastuskauden jälkeen vielä jäljellä, jaettaisiin se troolikalastusyrityksille.

– Ehdotettu muutos nykyjärjestelmään on ongelmallinen ja asettaa rysäkalastajat epätasa-arvoiseen asemaan troolikalastajiin verrattuna. Kiintiöille ovat muodostuneet omat markkinat, ja käyttöoikeuksilla tehdään useita kauppoja vuosittain. Ei ole hyväksyttävää, että nykyisten kalastajien toimijakohtaiset kiintiöt muutetaan vastikkeetta arvottomiksi yhteiseen kiintiöön siirryttäessä, Junnila toteaa toimenpidealoitteessaan.

Lainvalmistelukin puutteellista

Lain valmistelussakin on ollut puutteita. Maa- ja metsätalousministeriön piti järjestää suunnitelmasta kuulemistilaisuus. Tilaisuutta ei järjestetty, joten kaikilla osallisilla ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi. Maa- ja metsätalousministeriö järjesti sen sijaan asiasta puhelinkyselyn, jossa haastateltiin pääasiassa ei-siirrettävien kiintiöiden haltijoita. Vain muutamia siirrettävän kiintiön haltijoita kuultiin.

Silakan rysäkalastuksella on Saaristomerellä pitkät perinteet, ja toimintaa on jatkettu ja kehitetty voimakkaasti investoimalla. Lisäksi Saaristomerellä on käynnissä neljä rysäkalastajien sukupolvenvaihdosta, jotka edustavat noin puolta koko rysäsilakkakiintiöstä.

– Ehdottoman tärkeää onkin, että kalastusta jatkavat nuoret kalastajat voivat luottaa siihen, että kiintiöt saadaan siirrettyä heille jatkossakin, Junnila huomauttaa.

Silakka on Varsinais-Suomen maakuntakala.

Suomen Uutiset