Utsjoen kunta hakeutui keväällä 2021 äkillisen rakennemuutoksen kunnaksi koronapandemian ja Tenon lohenkalastuskiellon tuomien odottamattomien haasteiden vuoksi. Asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt kansanedustaja Kaisa Juuso vaatii hallitukselta tukea Utsjoelle kunnan vaikeassa taloudellisessa ahdingossa.

Lohenkalastuksen rajoitukset Tenojoella jatkuivat kesäkaudella 2022 jo toista kautta peräkkäin, ja lohikantojen elpymisen tulevaisuus on vielä epäselvä. Utsjoen kunnan arvion mukaan lohenkalastuskiellon vaikutukset ovat aluetaloudelle jopa 5 miljoonaa euroa vuodessa.

– Utsjoen matkailu ja kuntalaisten lisäansiot ovat jo vuosikymmeniä perustuneet Tenojoen lohenkalastukseen. Se on kuntatalouden kannalta merkittävä ja aivan keskeinen elinkeino ja kuntalaisille hyvin tärkeä tulonlähde. Lohenkalastuksen rajoittaminen jo toista kautta peräkkäin on vienyt kunnan taloudelliseen ahdinkoon, Kaisa Juuso kertoo.

– Utsjoen kunnan arvion mukaan lohenkalastuskiellon vaikutukset ovat aluetaloudelle jopa 5 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellisten menetysten ohessa Tenojoen kaksi vuotta jatkuneella lohestuskiellolla on ollut myös muita seurannaisvaikutuksia, jotka Utsjoen kunnanjohdon mukaan ovat näkyneet kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan laskuna.

Koronaepidemia pysäytti matkailun

Utsjoella myös koronaepidemian vaikutukset ovat olleet suuret. Koronaepidemia rajoituksineen hiljensi alueella voimakkaassa kasvuvaiheessa olleen matkailun. Rajasulut pysäyttivät lähes kahdeksi vuodeksi rajan yli tulevan asiakasvirran. Utsjoen kunta on joutunut nykyiseen tilanteeseen aivan ulkopuolisten tekijöiden seurauksena. Vallitsevien haasteiden vuoksi Utsjoen kunta tarvitsee alueen elinkeinoelämän elvyttämistä ja uudistamista.

– Kunnassa on ollut Lapin liiton vetämä äkillisen rakennemuutoksen käynnistyshanke, joka on päättynyt tämän vuoden helmikuussa. Erilaisten elinkeinoja kehittävien hankeaihioiden toteuttaminen käytäntöön asti ja uusien elinkeinojen synnyttäminen vaatii kuitenkin enemmän aikaa, ja se vaatii myös rahaa. Olen jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen Utsjoen kunnan tukemisesta sen rakennemuutoksessa ja elinkeinojen kehittämisessä, Juuso kertoo.

Suomen Uutiset