Aluehallintovirastot ovat antaneet koronaepidemian rajoittamiseksi päätökset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat pidetään suljettuna ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään ainakin 13.5.2020 saakka.

Aluehallintovirastot ovat antaneet päätöksiään koskevia soveltamisohjeita. Opiskelijavalintoja voidaan aluehallintovirastojen päätösten voimassa ollessa toteuttaa korkeakoulujen tiloissa noudattaen asianmukaisia varotoimia. Korkeakoulut voivat käyttää tämän mahdollisuuden puitteissa harkintavaltaa ottaen huomioon asianmukaiset varotoimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Pääsykokeet etäkokeina

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan ammattikorkeakoulujen valintakokeet kuitenkin järjestetään pääsääntöisesti etäkokeena. Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Samoin monet yliopistot suunnittelevat järjestävänsä pääsykokeet etäkokeena.

– Suomalaiset yliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti, vaikka aluehallintovirastot olisivat sen sallineet asianmukaiset varotoimenpiteet huomioiden, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Lapissa huonot tietoliikenneyhteydet

Tietoliikenteen valokuitukaapelointia on rakennettu koko ajan lisää, mutta etenkään Lapissa ei kiinteä laajakaistaverkko ulotu läheskään kaikkiin kotitalouksiin. Mobiililaajakaistan tietoliikenneyhteyskin on epävakaa ja ajoittain jopa kokonaan toimimaton, kertoo Juuso.

– Etäyhteydellä järjestettävissä valintakokeissa voi syntyä tilanteita, joissa heikosti toimivan tietoliikenneyhteyden varassa oleva hakija ei pysty osallistumaan pääsykokeeseen tai yhteys katkeaa kesken kokeen. Pitääkö hänen tässä tilanteessa jäädä odottamaan seuraavaa mahdollisuutta ja meneekö kuukausien valmistautuminen hukkaan?

– Jos korkeakoulujen ja yliopistojen valintakokeita järjestetään etäkokeena, pidän opiskelijoiden oikeusturvan kannalta hyvin tärkeänä, että he joko voivat osallistua pääsykokeeseen fyysisesti tai ovat luotettavasti toimivan tietoliikenneyhteyden piirissä, linjaa Juuso ja kertoo tehneensä asiasta kirjallisen kysymyksen opetusministerille.

SUOMEN UUTISET