Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kaisa Juuso on tehnyt ministerille kirjallisen kysymyksen THL:n rokotetoimitusten tasapuolisuudesta eri alueille. Lapin sairaanhoitopiiristä tulleen tiedon mukaan Lappi on jäänyt muun Suomen jälkeen rokotetoimituksissa.

Muualla maassa on rokotettu esimerkiksi iäkkäitä selvästi enemmän kuin Lapissa, vaikka Lapissa heitä on väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin etelässä. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan riskiryhmien ja etenkin 70–75-vuotiaiden kohdalla Lapissa on jääty noin kymmenen prosenttia jälkeen valtakunnallisista keskiarvoista. Sairaanhoitopiiristä arvioidaan, että rokotetoimituksia ei ole jaettu tasapuolisesti eri sairaanhoitopiireihin.

– Valtioneuvoston asetuksen mukaan kuntien on järjestettävä tartuntatautilain mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta. Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista ohjaa rokottamisjärjestystä. Asetuksen ja sen taustamuistion mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii rokotteiden tasapuolisesta jakamisesta sairaanhoitopiirien alueille väestömäärän mukaisesti, sanoo kansanedustaja Kaisa Juuso.

Riskiryhmien rokotukset hoidettava tasapuolisesti

– Valtioneuvosto on viime viikolla 16.4.2021 muuttanut tuota antamaansa asetusta. Muutos on tullut voimaan tänään. Myös asetusmuutoksessa korostuu se, että riskiryhmien rokotukset on hoidettava tasapuolisesti koko Suomessa väestömäärän mukaisesti. Asetuksen mukaan vasta sen jälkeen THL:n on mahdollista tehdä korkeimman epidemian alueille kohdennettuja rokoteannosten lisäjakoja. Ensin on kuitenkin huolehdittava riskiryhmistä, korostaa Juuso.

Koronaohjeista huolimatta Lapin matkailu lisää altistumisia ja tartuntoja. Rokotusohjelman tasapuolinen eteneminen on tärkeää ihmisten välisen yhdenvertaisuuden vuoksi. Sen lisäksi rokotusohjelmalla on merkitystä myös Lapin elinkeinojen näkökulmasta. Esimerkiksi matkailuun ja kokoontumisiin kohdistuvia rajoituksia ja suosituksia on mahdollista purkaa sitä mukaa kuin rokotekattavuus etenee.

– THL:n on oltava tarkkana toimitusten kanssa. Sairaanhoitopiirien välinen tasapuolisuus on tässä erittäin tärkeää. Mitään aluetta ei saa syrjiä, Juuso painottaa.

Suomen Uutiset