Tuoreen tiedon mukaan Venäjän tulli on avaamassa elintarvikkeiden tarkastuspisteen Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan Venäjän puoleisella raja-asemalla. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuson mukaan tarkastuspisteen toteutuminen Venäjän puolella rajaa luo tarpeen rakentaa sellainen myös Suomen puolelle, jotta kuljetukset onnistuvat molempiin suuntiin.

Tarkastuspisteen avautumisen myötä Sallan rajanylityspaikoissa on mahdollisuus viedä rajan yli eläviä eläimiä, myös kotieläimiä, sekä eläin- ja kasviperäisiä tuotteita. Venäjän tullin uudet valtuudet laajentavat logistisesti viennin liiketoimintamahdollisuuksia.

– Tällä hetkellä pohjoisen tulliasemien kautta ei voi kuljettaa elintarvikkeita. Kuljetukset Suomesta Murmanskin alueelle tapahtuvat Etelä-Suomen Vaalimaan rajanylityspaikan kautta. Vaalimaa sijaitsee yli 700 kilometrin päässä Sallasta, kertoo kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Sallan rajanylityspaikalle tuleva elintarviketarkastuspiste hyödyntää koko Lappia, Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Luoteis-Venäjää, ja se tuo kasvumahdollisuuksia erityisesti elintarviketeollisuudelle ja elintarvikkeiden tuottajille. Kuljetusmatkat lyhenevät aivan ratkaisevasti.

Venäjä on Suomelle merkittävä kauppakumppani

Venäjä on merkittävä kauppakumppani Suomelle ja Lapille. Itä-Lapissa rajanylitykset tapahtuvat pääosin Sallan raja-aseman kautta. Elintarvikepisteen toteutuminen Sallan rajanylityspaikan Venäjän puoleisella raja-asemalla luo tarpeen rakentaa elintarvikkeiden tarkastuspiste myös Suomen puoleiselle raja-asemalle, jotta kuljetukset onnistuvat molempiin suuntiin.

Voimassa olevien lakien mukaan eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuonti Suomeen edellyttää elintarvikkeiden rajatarkastusasemaa Suomen puolella.

Itä-Lapin kuntayhtymä on esittänyt vetoomuksen elintarvikkeiden tarkastuspisteen saamisesta Sallan rajanylityspaikan Suomen puolen raja-asemalle. Itä-Lapin kuntayhtymästä saadun tiedon mukaan raja-asemalla rakennettavan elintarvikkeiden tarkastuspisteen kustannusarvio olisi noin 1,5 miljoonaa euroa rakennuksineen ja laitteineen.

– Olen tehnyt ministerille kirjallisen kysymyksen valtion osallistumisesta elintarvikkeiden tarkastuspisteen vaatimiin investointeihin, sanoo Juuso.

Suomen Uutiset