Stora Enso on tänään ilmoittanut sulkevansa koko Veitsiluodon tehtaan Kemissä. Työpaikkansa tehtaalla menettää 670 työntekijää. Kansanedustaja Kaisa Juuso on tänään jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen kaiken mahdollisen rakennetuen saamiseksi Kemiin ja seutukunnalle.

Lisäksi työpaikkansa menettää suuri määrä alihankintayritysten työntekijöitä, jotka tehdas on työllistänyt. Kerrannaisvaikutuksineen tehtaan sulkemisen aiheuttama työpaikkojen menetys on huomattavasti suurempi, yli tuhat työpaikkaa. Sillä on raskaat vaikutukset aluetalouteen.

– Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on murheellinen asia Kemille ja koko alueelle. Metsäteollisuuden tuotantolaitos on toiminut Veitsiluodossa lähes 100 vuotta. Valtava työpaikkojen menetys kohtaa koko Kemi-Tornion aluetta lähikuntineen, kertoo Juuso.

Sellupohjaisten tuotteiden kysyntä kasvussa

Stora Enson Veitsiluodon paperitehdas valmistaa päällystettyä paperia, pakkauspaperia ja päällystämätöntä paperia sekä sellua ja sahatavaraa. Stora Enson verkkosivujen mukaan Veitsiluoto pystyy tuottamaan paperia 850 000 tonnia, sellua 380 000 tonnia ja 200 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa.

– Pakkauskartonkien ja erilaisten muovia korvaavien sellupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla on kovassa kasvussa. Myös sellun kysyntä kasvaa, ja sen hinta on nousussa. Stora Enso on korvannut paperin tuotantoa kartongin tuotannolla Oulun tehtaallaan ja Varkauden tehtaallaan, ja myös Stora Enson Hylten tehtaalla Ruotsissa on käynnissä tuotantosuunnan muuttaminen paperista muihin sellupohjaisiin tuotteisiin.

Hallituksen toiminta vaikuttanut kilpailukykyyn

Veitsiluodon tehdas tuottaa sellua, ja sillä on edullinen logistinen sijainti, oma satama ja osaava työvoima. Eli hyvät tehdaslähtöiset edellytykset tuotantosuunnan muuttamiseen ovat olemassa myös Veitsiluodon tehtaalla. Edellytyksiä ovat rajoittamassa lähinnä sellun raaka-aineen eli puun saatavuuteen liittyvä epävarmuus ja kustannuskilpailukyky.

– Tehdas mainitsee tämän päivän tiedotustilaisuudessaan tuotantosuunnan muuttamisen rajoitteeksi raaka-aineen riittävyyteen ja kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat taloudelliset tekijät. Hallituksen toimilla on ollut selvä vaikutus erityisesti kustannuskilpailukyvyn kehittymiseen.

Tiukat päästövähennystavoitteet haittaavat metsäteollisuutta

EU:n metsien käyttöä ohjaava LULUCF-asetus ja edelleen kesken olevat asetusneuvottelut lisäävät epävarmuutta. Metsäteollisuudella ei ole varmuutta tehtaiden mahdollisuudesta käyttää metsiä riittävästi raaka-aineen lähteenä kestävällä ja metsien uusiutumisen varmistavalla tavalla.

Lokakuussa hallituspuolueiden mepit äänestivät komission esitystä vielä tiukemmasta päästövähennystavoitteesta. Suomalaisjäsenistä ainoastaan perussuomalaisten mepit olivat sitä vastaan. Entisestään tiukentunut päästövähennystavoite väistämättä vaikuttaa Suomen metsien käyttöä ohjaavaan LULUCF-asetukseen ja neuvottelujen lopputulokseen.

Ilmastojohtajuuden hinta on kova

Koska EU kasvattaa päästövähennystavoitteita, niin EU:n Suomen metsien käytölle asettamien rajoitusten odotetaan tulevaisuudessa edelleen tiukkenevan. Samalla hallituksen muut toimet heikentävät vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä, kun erilaisten maksujen, verojen ja polttoaineen hinnankorotukset luovat jatkuvasti epävarmuutta raskaan metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiin. EU:n suunnitelmat vientiä tukevasta hiilitullista Euroopan rajoille etenevät liian hitaasti.

– Suomen hallitus on ilmoittautunut EU:n ilmastojohtajaksi. Sen tavoitteen hinta on kova, ja uusia korvaavia työpaikkoja ei ole syntynyt hallituksen lupauksista huolimatta. Hallitus on laittamassa tavalliset kansalaiset omien kunnianhimoisten tavoitteidensa maksajaksi.

– Veitsiluodon tehtaan sulkemisella on mittavat taloudelliset vaikutukset Kemin kaupungille ja koko Kemi-Tornion alueelle. Tehtaan sulkeminen lisää huomattavasti työttömyyttä Kemin seudulla, ja sillä on laajat kerrannaisvaikutukset aluetalouteen. Työpaikkojen menetysten aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen ja uusien työpaikkojen ja yritystoiminnan synnyttämiseen Kemi tarvitsee hallitukselta kaiken mahdollisen rakennetuen ja muun mahdollisen tuen, korostaa Juuso.

Suomen Uutiset