Perussuomalaiset esittää budjettineuvotteluihin valmistautuvalle hallitukselle työllisyystoimien ja koronaelvytyksen yhdistämistä. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi asumisen ja autoilun halpuuttaminen, suomalaisen työn ja yrittäjyyden ensisijaisuus sekä ulosotossa olevien aseman helpottaminen.


Hallituksen valmistautuessa budjettineuvotteluihin, perussuomalaiset tuo esille oman isänmaallisen vaihtoehdon. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, että olennaista on varsinkin työllisyyden nostaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen velkaantumisen katkaisemiseksi.

– Perussuomalaiset esittää hallitukselle budjettineuvotteluihin ensinnäkin, että Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet on laskettava muiden EU-maiden tasolle. Perussuomalaisten mukaan myös koronaelvytys ja työllisyystoimet on yhdistettävä siten, että kansalaisten ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä samalla parannetaan. Suomalainen työ ja yrittäjyys on siis asetettava etusijalle, Tavio sanoi maanantaina tuumaustunnilla.

Muhkeat ilmastotoimet heikentävät työllisyyttä

Viime viikolla julkaistiin valtioneuvoston teettämä selonteko ilmastotoimien vaikutuksesta työllisyyteen. Tutkimus on saattanut jäädä monelta huomaamatta. Tavio arvelee, että heikko uutisointi saattaa johtua siitäkin, että tutkimuksen tulos ei vastaa hallituksen toiveita.

– Tutkimuksessa todetaan, että muita EU-maita pidemmälle menevät ilmastotoimet vaikuttavat heikentävästi työllisyyteen. Raportissa myös varoitetaan, että ilmastopolitiikan realistisesti odotettavissa oleva tuottavuusvaikutus ei kokonaisuudessaan kumoa negatiivista työllisyysvaikutusta. Nyt siis valtioneuvosto on itsekin tutkinut ja todennut, että liian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet heikentävät Suomen työllisyyttä ja sitä kautta koko julkista talouttamme.

Suomi esimerkiksi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Suomen verrokkimaiden tavoitteet ovat kuitenkin huomattavasti maltillisempia: Esimerkiksi Ruotsi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä – siis kymmenen vuotta Suomea myöhemmin – ja Saksa ja Ranska vasta vuoteen 2050 mennessä.

– Maltillisemmat tavoitteet ovat samansuuntaisia koko EU:ssa, eli Suomi pyrkii vain tekemään koko EU:n kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa. Tämä on siis vihervasemmiston tavoite kaikista kustannuksista ja seurauksista huolimatta.

Suomalainen savupiippu on ekoteko

Perussuomalaiset esittää, että kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite uudelleenarvioidaan ottaen huomioon sen kielteiset vaikutukset työllisyydelle ja kilpailukyvylle.

– Perussuomalaiset ovat aina sanoneet, että suomalainen savupiippu on ekoteko ja ilmastoteko. Toisin sanoen: Meidän kannattaa ennemmin valmistaa täällä Suomessa, sen sijaan että ostamme muualta tai että viemme investoinnit muualle, Tavio sanoo.

Suomen ilmastotavoitteita voidaan arvioida myös uudesta näkökulmasta.

– Ympäristöystävällisellä teollisuudellaan Suomi on jo mukana ilmastotavoitteissa kokoaan suurempana silloin, kun Suomi pystyy valmistamaan kotimaassa tuotteita ulkomaan vientiin. Eli kun Suomi pystyy viemään ulkomaille ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka samalla laskevat kauppamaiden hiilijalanjälkeä. Tämä tulisi ottaa huomioon kokonaisuudessa aivan uudella tavalla. Vastaavasti täällä Suomessa on ympäristöystävällisempää käyttää kotimaisen tuotannon tuotteita kuin kuljettaa tänne kaikki Kiinasta.

Hallitus elvyttää oman maan sijaan Italiaa

Yritykset ovat Suomessa kärsineet koronasta poikkeuksellisen paljon. Silti Suomi on antanut koronan kriisitukea omille yrityksilleen EU-maista vasta kolmanneksi vähiten, vain Irlanti ja Kroatia ovat olleet Suomea kitsaampia yrityksiään kohtaan. Tavion mielestä tilanne on absurdi.

– Oman maan elvyttämisen sijaan Sanna Marinin hallitus pyrkii nyt elvyttämään Italiaa. Hallituksen koronaelvytyksen kärkihankkeena on elvyttää lähettämällä rahaa ulkomaille tekeillä olevan EU-elvytyspaketin kautta. Tämä on käsittämätöntä, koska nämä rahat tulisi käyttää kotimaiseen työhön, kotimaisiin yrityksiin ja kotimaiseen elvyttämiseen.

Varsinkin ravintola- ja tapahtuma-ala, mutta myös liikunta-alan yrittäjät ovat saaneet kantaa kohtuuttoman raskaan taakan, kun heidän perustuslailllista elinkeinoaan on rajoitettu. Perussuomalaiset on jatkuvasti ajanut näiden alojen tukemista ja omavalvonnan korostamista sen sijaan, että toimintoja suljetaan herkästi.

Tavio itse esitti tapahtuma-alalle erityistä tukea jo viime toukokuussa, mutta hallitus tyrmäsi esityksen.

– Nyt ollaan jo vuosi myöhässä, mutta edelleen vetoan hallitukseen, että tapahtuma-alalle tehdään erityistuki ja alan esitykset koronatoimista huomioidaan. Alojen omavalvontaa on myös mahdollista lisätä.

Perussuomalaiset vaatii EU:n tulonsiirtounionista ja EU-elvytyspaketista kieltäytymistä.

– EU-elvytyspaketin kaataminen merkitsee mahdollisuutta suunnata Suomen kuuden miljardin osuus elvytyksestä Suomen omien kansalaisten hyvinvointiin. Elvytyspaketin kaatuminen olisikin historiallinen voitto Suomelle ja suomalaisille, Tavio sanoo.

Taloutta voi elvyttää myös ostovoimaa parantamalla

Perussuomalaiset katsoo, että koronaelvytystä tulisi tehdä Ruotsin ja Saksan tavoin ensi sijassa verotusta keventämällä. Yhdysvalloissa on kokeiltu jopa helikopterirahaa elvytykseen, eli ihmisille on jaettu suoraan rahaa valtiolta.

– Toisin sanoen, ajatus siitä, että ostovoimaa parantamalla elvytetään taloutta, ei olekaan vanhentunut ajatus. Siitäkin huolimatta, että Suomessa eräät ekonomistit eivät tätä kannata. Kuitenkin Yhdysvalloissa sekä Donald Trumpin että Joe Bidenin hallinnot ovat päätyneet siihen, että elvytystä voidaan tehdä kansalaisten ostovoimaa parantamalla. Suomessa elvytystä voitaisiin tehdä myös verovähennysuudistuksilla.

Perussuomalaiset kysyi äskettäin eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta ostovoimaelvytyksestä.

– Valtiovarainministeri Matti Vanhasen vastaus oli, että tällaista vaihtoehtoa ei ole edes selvitetty. Ihmettelen, että vaikka ollaan eletty jo vuosi korona-aikaa ja Yhdysvalloissa on jo tehty useita ostovoimaelvytyspaketteja, niin Suomessa hallitus ei edes selvitä asiaa. Näyttääkin siltä, että Marinin hallitus ei halua päästää kansaa osalliseksi koronaelvytykseen, Tavio kummastelee.

Hän jatkaa, että elvytyksen keinovalikoimasta hallitus näyttää valinneen vaihtoehdon, joka on vihervasemmistolle poliittisesti mieluisin, mutta ei välttämättä tehokkain saati talouden kannalta paras.

– On varsin elitistinen tapa ajatella, että koronaelvytys tehdään pelkkien ilmastotoimien kautta, jolloin hyötyjäksi jää ainoastaan pieni yrityssegmentti omien ilmastobisneksiensä kautta, sen sijaan että koko kansalle annettaisiin mahdollisuus hyötyä.

– Ilmastotoimiin ollaan näillä näkymin laittamassa kokonainen elvytysmiljardi. On selvää, että elvytys- ja työllisyysvaikutus jää vähäiseksi. Nämä ovat aivan erilaisia toimia kuin vaikka perusinfran kuten rautateiden tai maanteiden rakentaminen, joista tiedetään, että niillä on suora työllistävä vaikutus, Tavio sanoo

Asuminen ja autoilu ovat välttämättömyyksiä

Tavio nostaa esille kolme kohtaa kokonaisuudesta, joissa yhdistetään työllisyystoimet ja koronaelvytys: asumisen ja autoilun halpuuttaminen, suomalaisen työn ja yrittäjyyden ensisijaisuus sekä ulosotossa olevien aseman helpottaminen.

– Asuminen ja autoilu ovat välttämättömyyksiä, joten näiden osalta ostovoimaa voidaan parantaa helpostikin. Perussuomalainen politiikka on muutenkin sellaista, että me emme halua lisätä asumisen kustannuksia kenellekään, vaan pikemminkin laskea.

Perussuomalaisten mielestä viimeisin polttoaineveron korotus, joka ärsyttää monia autoilijoita ja samalla nostaa logistiikkakustannuksia, tulee perua.

– Hallitus tiesi, että kun öljyn maailmanmarkkinahinta on matala, niin korotus ei näy hinnoissa heti vaan viiveellä. Ennen pitkää, kun öljyn hinta nousee, myös korotukset tulevat kuitenkin näkymään. Samalla tulee huomioida, että jo nyt Suomessa bensiinin ja dieselin hinnasta yli puolet on veroa.

Perussuomalaiset haluaa tarjota kaikille yrittäjille erilaisia verohelpotuksia, kuten nostaa ylemmäs alv-rajaa sekä edistää Viron osakeyhtiömallin käyttöönottoa. Perussuomalaiset myös tekee kaikkensa, jotta kotimainen teollisuus on kilpailukykyistä ja pysyy Suomessa.

– Tällä hetkellä Suomi muun muassa ostaa Puolasta laivoja, jotka voitaisiin myös tehdä kotimaan telakoilla. Perussuomalaiset teki äskettäin tästä kirjallisen kysymyksen, johon omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastasi, että ostetaan sieltä, mistä halvimmalla saadaan. Tämä on siis hallituksen epäisänmaalinen linja. Samalla katson, että SDP on pettänyt duunarit, Tavio sanoo.

Ulosotossa olevien aseman helpottamiseksi perussuomalaiset on äskettäin esittänyt, että ulosoton maksut kohdistettaisiin jatkossa velan pääomaan korkojen sijaan.

– Tämä merkitsisi velan nopeampaa lyhentämistä ja maksamista. Perussuomalaiset myös esittää ulosoton suojarajojen nostamista. Näiden asioiden edistämistä me jatkamme eduskunnassa, jotta ulosotossa olevien suomalaisten osaaminen ja työpanos saataisiin entistä paremmin suomalaisen yhteiskunnan käyttöön.

SUOMEN UUTISET