Perussuomalaiset on tänään jättänyt hallitukselle välikysymyksen EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan EU haluaa käyttää koronaa hyväkseen edistääkseen liittovaltioprojektin keskeistä hanketta, eli jäsenmaiden sitomista yhteiseen velkaan.

Jussi Halla-aho toteaa, että Euroopan unioni ei ole enää kansallisvaltioiden yhteistyöelin, jonka johtoajatuksena olisi lisäarvon tuottaminen jäsenmailleen ja niiden kansalaisille.

– EU on poliittinen liittovaltioprojekti, joka pyrkii kasvattamaan omaa valtaansa jäsenmaiden poliittisen ja taloudellisen suvereniteetin kustannuksella.

EU kykenemätön suojelemaan jäsenmaita kriiseiltä

Halla-ahon mukaan liittovaltioprojektille on ominaista eteneminen kriisien kautta ja kriisejä hyväksi käyttäen.

– Monissa tapauksissa kriisit ovat integraation itsensä aiheuttamia, tai ainakin sen mahdollistamia. Vuosikymmenen takainen, Kreikasta lähtenyt kriisi ei olisi ollut mahdollinen ilman yhteisvaluuttaa ja sen mahdollistamaa holtitonta velkaantumista. Kuuden vuoden takainen siirtolaiskriisi ei olisi ollut mahdollinen ilman Schengen-aluetta.

– Paitsi että EU on kyvytön suojelemaan jäsenmaita ja niiden kansalaisia kriiseiltä, se estää jäsenmaita suojelemasta itseään kansallisilla toimenpiteillä. Lisäksi se käyttää kriisejä verukkeena lisätä integraatiota eli kasvattaa omaa valtaansa, Halla-aho sanoo.

Vihervasemmisto kannattaa velkaunionia ideologian vuoksi

Halla-aho sanoo, että vaikka korona on ulkoa tullut kriisi, josta ei voi syyttää EU:ta, unionin kyvyttömyys on käynyt senkin hoidossa hyvin selväksi.

– Esimerkkinä voidaan mainita vaikka rokotehankinnat. Oleellista on, että EU käyttää koronaa hyväkseen edistääkseen liittovaltioprojektin keskeistä hanketta: jäsenmaiden sitomista yhteiseen velkaan. Jäsenmaiden yhteisvastuuta yksittäisten maiden talousongelmista ja huonon taloudenpidon seurauksista.

– Kreikan kriisiä pyrittiin ratkaisemaan maan sisäisellä pakotetulla matokuurilla ja talouskurilla ja troikaksi kutsutulla valvontakomissiolla. Tällä oli ei-toivottuja poliittisia seurauksia: valtaan nousi Syrizan johtama äärivasemmistolainen populistihallitus. Tästä virheestä on otettu opiksi, ja tällä kertaa ongelmamaiden kroonisia ongelmia pyritään ratkaisemaan panemalla pohjoisten jäsenmaiden kansalaiset maksamaan niistä. Tähän korona on tarjonnut verukkeen, Halla-aho sanoo.

Suomen vihervasemmisto on avoimen eurofederalistinen ja kannattaa velka- ja tulonsiirtounionia ideologisista syistä.

– Keskusta kannattaa elpymispakettia saadakseen olla mukana hallituksessa. Keskusta on sanonut, että paketti on sille vaikea ja vastenmielinen asia. Toisaalta keskusta on kehunut, miten paketti hyödyttää Suomen vientiteollisuutta. No, jos paketti hyödyttää Suomen vientiteollisuutta, miksi se on keskustalle vaikea ja vastenmielinen? Halla-aho kysyy.

Suomi maksaa muiden maiden veronalennuksia?

Halla-aho toteaa, että useat talousasiantuntijatkin tietävät, että paketti ei elvytä Suomea. Suomen kauppa elpymispaketin suurimpien hyötyjämaiden kanssa on mitätöntä.

– Suomi sahaa itseään omaan jalkaansa lähettämällä rahaa omille kilpailijamailleen. Suomen tulisi käyttää omat, hyvin rajalliset resurssinsa suomalaisten yritysten kustannustekijöiden alentamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen globaaleilla markkinoilla, ei muiden maiden veronalennusten rahoittamiseen.

Hallitus on useaan otteeseen toistellut, että elpymispaketti olisi kertaluonteinen. Halla-aho sanoo, että kyse ei suinkaan ole kertaluonteisesta järjestelystä.

– Tämän myöntävät Euroopassa niin rahoitusalan toimijat kuin poliitikotkin. Vain Suomessa päättäjät pettävät itseään tai ainakin kansalaisia. Hallitus on antanut ymmärtää, että Suomi ei voi jättäytyä järjestelyn ulkopuolelle, koska se merkitsisi yksin jäämistä ja eroa Euroopan unionista.

– Tästä herää kuitenkin kysymys: jos Suomi ei tällaisten syiden vuoksi voi jättäytyä tämän paketin ulkopuolelle, miten se voisi jättäytyä tulevien pakettien ulkopuolelle? Sama perusteluhan pätee joka ainoa kerta.

Johtavat talousasiantuntijatkin jo tyrmänneet paketin

Useat Suomen johtavat talousasiantuntijat, kuten Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ja Taloustieteen tohtori Juha Tervala ovat tyrmänneet paketin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa äskettäin Tervala totesi, että elpymispaketti ei ole Suomen etu. Tervalan mukaan elpymispaketti saattaa päinvastoin heikentää Suomen julkista taloutta ja talouskasvua, koska paketin kustannukset vuosittain ovat satoja miljoonia euroja, jotka rahoitetaan veronkiristyksillä.

Kuitenkin MTV Uutiset esitti äskettäin huomiota herättävästi kyselyynsä perustuen, että 22 suomalaisen ekonomistin mielestä elpymispaketti olisi hyödyllinen. Halla-aho sanoo, että media pystyy toki hankkimaan aina haluamansa vastaukset, kun vain on kysytty riittävän monelta ja kun kysymys on muotoiltu sopivasti.

Ongelmamaat voivat elää yli varojensa muiden piikkiin

Halla-aho nostaa esille, että elpymispaketti tosiasiassa vain mahdollistaa EU-ongelmamaille yli varojen elämisen muiden piikkiin: esimerkiksi Espanja suunnittelee jo perustuloa ja lyhennettyä työaikaa, joihin Espanjalla ei olisi varaa ilman EU-elvytystä.

Halla-aho huomauttaa, että perussuomalaiset ei vastusta elvyttämistä sinänsä.

– Me ymmärrämme hyvin, että Euroopan elpyminen kokonaisuudessaan on samalla Suomen etu, koska Suomi käy kauppaa muun Euroopan kanssa. Tosiasia silti on, että yhteisessä EU-elvytyksessä Suomi vain parantaisi omien kilpailijamaidensa kilpailukykyä. On myös huomattava, että elpymispaketin suurimpien hyötyjien, kuten Italian ja Espanjan rooli Suomen kauppakumppaneina on täysin olematon.

SUOMEN UUTISET