Perussuomalaiset jätti viime viikolla välikysymyksen hallituksen linjasta niin sanottuun EU:n elpymispakettiin. Tänään asiasta keskusteltiin eduskunnassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi puheenvuorossaan Euroopan unionin olevan poliittinen projekti. Hänen mukaansa läheisyysperiaatteesta huolimatta, ja vastoin sitä, unioni pyrkii johdonmukaisesti kasvattamaan omaa valtaansa ja rooliaan jäsenmaiden lainsäädännöllisen ja budjettisuvereniteetin kustannuksella.

– Euroopan unioni edistää tätä supervaltaprojektia kriisien kautta ja niitä hyväksikäyttäen. Elpymispaketissa on kyse merkittävästä askeleesta unionin historiassa, sillä käytännössä jättiläisrahasto muuttaisi olennaisesti myös unionin luonnetta ja unionin toimielinten ja jäsenmaiden välisiä suhteita. Yhdessä otettu velka sitoo jäsenmaat entistä tiukemmin yhteen ja vie unionia kohti raskaampia yhteisvastuita. Velkaunionin syventämisellä pyritään yhtäältä sosialisoimaan taloutensa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden rakenteelliset ongelmat ja toisaalta estämään uudet brexitit, Halla-aho totesi.

Tukipaketti koronan varjolla

Vaikka elpymispakettia perustellaan koronalla, perussuomalaisten mukaan koronan aiheuttamat vahingot eivät ole ratkaiseva rahanjakokriteeri.

– Rahaa saa, jos on harjoittanut vastuutonta taloudenpitoa. Lisäksi paketista on muodostumassa uusi velkainstrumentti, jota tullaan käyttämään jatkossakin, vaikka järjestelyn väitetään olevan kertaluontoinen. Kertaluontoisuus on sanahelinää, joka on tarkoitettu jäsenmaiden kotimaiseen kulutukseen.

– 750 miljardin elpymisrahaston hyväksyminen lisäisi Suomen taloudellisia vastuita merkittävästi. Suomelle elpymisrahaston perustamisen myötä syntyvien uusien taloudellisten vastuiden määrä on huomattavan suuri suhteessa esimerkiksi valtion vuotuiseen talousarvioon. Suuri takauskanta on valtava riski valtiontaloudelle, Halla-aho huomautti.

Lähes neljän miljardin tappiot Suomelle

Viimeisten arvioiden mukaan Suomi saa elpymispaketista avustuksina noin 2,7 miljardia euroa ja maksaa paketista 6,6 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n elvytyspaketista syntyy Suomelle lähes neljän miljardin nettotappiot.

– Hallitus perustelee pakettia sillä, että Etelä-Euroopan maiden elvyttäminen lahjarahalla on tärkeää Suomen viennille. Kuitenkin Suomen kauppa elpymispaketin suurimpien hyötyjien kanssa on hyvin vähäistä. Paketin nettovaikutus voi olla Suomen talouden kannalta jopa kielteinen, koska Suomi elvyttää maamme vientiteollisuuden kilpailijoita. Jos hallitus haluaisi elvyttää kotimaista vientiteollisuutta, tämä voitaisiin tehdä leikkaamalla teollisuuden ja kuljetusalan kustannustekijöitä, esimerkiksi alentamalla työvoiman sivukuluja ja yritysten ja työntekijöiden verotusta sekä luopumalla toistaiseksi maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta.

Jokaisen maan elvytettävä itseään omilla varoillaan

Hallituspuolueet toistelevat, että koko euroalueen elpyminen on Suomelle tärkeää. Tästä ei kukaan ole eri mieltä. Jäsenmaiden tulee perussuomalaistenkin mukaan elvyttää talouttaan.

– Kyse on siitä, onko Suomen ja muiden pohjoisten jäsenmaiden elvytettävä oman taloutensa lisäksi muita maita, niitä, joiden valmiudet kansallisiin elvytystoimiin ovat heikot, koska ne ovat hoitaneet talouttaan huonosti ja eläneet yli varojensa. Kyse on siitä, pitääkö suomalaisten velkaantua ja maksaa korkeampia veroja, jotta jonkun muun ei tarvitse. Kyse on siitä, pitääkö suomalaisten elvyttää Italiaa ja Espanjaa, jotta nämä maat voivat käyttää omia varojaan kansalaispalkkaan, eläkeiän alentamiseen tai työajan lyhentämiseen, Halla-aho korosti.

Paketin myötä suomalaisille lisää veroja ja epävakaampaa tulevaisuutta

Hallitus on perustellut elpymispakettia Suomen oman edun lisäksi solidaarisuudella. Halla-aho totesi solidaarisuuden tarkoittavan suomalaisille kiristyvää verotusta, entistä heikompaa julkista taloutta ja epävakaampaa tulevaisuutta.

– Me kaikki tiedämme ja ymmärrämme, että yhteisvastuullinen velka rikkoo perussopimusten henkeä, sanoivat neuvoston, komission tai Euroopan parlamentin oikeuspalvelut asiasta mitä hyvänsä. Perussopimusten hengen vastainen toiminta ja tulkintojen ennennäkemätön venyttäminen rapauttaa EU:n uskottavuuden oikeusvaltioperiaatteen puolustajana. Me emme voi hyväksyä periaatetta, että jäsenmaiden ja niiden kansalaisten suojaksi kirjoitettu lainsäädäntö on alisteista poliittiselle tarkoituksenmukaisuudelle. EU on matkalla kohti syvempää tulonsiirtounionia ja laajempia yhteisvastuita. Elpymispaketti ei ole kertaluontoinen ja siitä koituvat vastuut voivat olla kohtalokkaat Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisille veronmaksajille.

Faktat puhuvat puolestaan

Halla-aho korosti, että elpymispakettia kohtaan esitetty kritiikki ei ole populismia tai propagandaa.

– Se on faktoihin, juridiikkaan ja asiantuntija-arvioihin perustuvaa analyysiä paketin perustavanlaatuisista ongelmista ja riskeistä.

– Suomalaisia pelotellaan sillä, että paketista kieltäytyminen johtaisi Suomen eroon Euroopan unionista. Myös turvallisuuspoliittinen pelikortti on luonnollisesti vedetty esiin. Joko kannatat velkaunionia, tai pelaat Putinin pussiin.

Perussuomalaisten mukaan on selvää, ettei EU erota maksajia. Tanska torjui aikanaan kansanäänestyksessä Maastrichtin sopimuksen. Ranskalaiset ja hollantilaiset torjuivat kansanäänestyksessä EU:n perustuslain. Seuraus ei ollut, että nämä maat olisi erotettu. Seuraus oli, että palattiin neuvottelupöytään.

– Suomen etu ei ole jäsenyys sellaisessa unionissa, joka rikkoo sääntöjään, nakertaa jäsenmaiden kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tekee veloista ja vastuista yhteisiä. Jos Suomi haluaa olla kokoaan suurempi vaikuttaja, sen on torjuttava tämä paketti ja ilmoitettava, että raja on nyt tullut vastaan. Jonkun on näytettävä esimerkkiä, Halla-aho päätti.

SUOMEN UUTISET