Euroopan parlamentin jäsen Laura Huhtasaari ja avustaja Olli Kotro ovat jättäneet valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston 28.1.2021 tekemästä päätöksestä, jossa esitetään eduskunnalle EU:n elvytysrahaston hyväksymistä.

Valituksessa todetaan, että päätös rikkoo useilta osin sopimusta Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) eikä se ota huomioon eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemiä kriittisiä huomioita asiasta.

Päätös on kumottava

Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista, täytäntöönpanokieltoa kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, suullista käsittelyä sekä esitetään ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan unionin tuomioistuimelta.

– Elvytysrahastoratkaisu on kymmenien vuosien päähän vaikuttava asia, josta on esitetty monia epäilyjä liittyen sen oikeusperustaan. Asia koskee suoraan Suomen suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Katson, että tämä yhteiskunnallisesti merkittävä asia on punnittava oikeudessa, Laura Huhtasaari toteaa.

SUOMEN UUTISET