Perusuomalaiset kansanedustajat ovat jättäneet lakialoitteen, jossa vaaditaan kansanäänestystä EU:n elvytyspaketista. Suomi antaa pakettiin noin 6,6 miljardia euroa, mutta saa vain 3,4 miljardia takaisin. Nettotappiota kertyy siis yli kolme miljardia euroa. Perussuomalaiset ovat vastustaneet pakettia äänekkäästi.

– Emme voi hyväksyä tällaista verovarojen järjetöntä käyttöä. Paketin myötä me auttaisimme esimerkiksi Italiaa pitämään yllä alhaisia arvonlisäveroja ja veronkiertoa samalla, kun italialaisten keskivarallisuus on suurempi kuin suomalaisten. Lisäksi antaisimme merkittävää kilpailuetua muille maille, jotka jäävät plussalle, perussuomalaisten kansanedustaja ja aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Antikainen kommentoi.

Jyrkkä ei liittovaltion yhteisille veloille ja veroille

Kaiken kaikkiaan niin sanotun elpymisvälineen koko olisi 750 miljardia, josta avustuksia ja takauksia olisi yhteensä 390 miljardineuron arvosta ja lainamuotoista tukea yhteensä 360 miljardia. Komission ehdotuksen mukaan elpymisvälineen rahoitus järjestettäisiin unionin uudella velanotolla.

Unionin velka maksettaisiin pois korotetuilla, tulevilla jäsenmaksuilla ja mahdollisilla uusilla omilla varoilla. EU:n rooli tuleekin vahvistumaan jäsenmaihin nähden yhteisvastuullisiksi katsottavien velkojen myötä.

Komission ehdotuksen mukaan osa unionin lainasta voitaisiin maksaa takaisin uusilla EU-veroilla, kuten digiverolla ja hiiliverolla. Yhteiset verot syventäisivät jäsenmaiden integraatiota tavalla, joka muuttaa unionia tiiviimmäksi talousliitoksi ja vie sitä kohti liittovaltiota.

– Perussuomalaiset tyrmäävät ajatuksen syventyvästä liittovaltiosta. Jos me haluamme tukea yrityksiä ja työpaikkoja, meidän on tehtävä se itsenäisesti Suomessa. Jokainen EU-maa on vapaa tekemään samoin ilman suomalaisten veronmaksajien rahoja.

Kansaa pidetään tyhmänä perusteluilla

Pakettia perustellaan sillä, että se tukee Suomen vientiä, kun EU elvyttää yhteisellä paketilla.

– Tällaisesta ei ole näyttöä, kun Suomi jää tappiolle yli kolme miljardia euroa ja Espanjassa ihmetellään jo, mihin he tukipaketin miljardit käyttäisivät. He eivät käytä varoja suomalaisen vientiteollisuuden etua ajatellen, Antikainen huomauttaa.

– Käsittämättömin perustelu tuli komissaari Jutta Urpilaiselta. Hän kyseenalaisti paketin vastustamisen miettimällä, mitä tapahtuisi, jos Euroopasta ei olisi enää varaa matkustaa Lappiin. Ilmeisesti veronmaksajia pidetään aika tyhminä, jos luullaan, että satojen miljardien tukipaketteja voi perustella näin.

Vaatii kahden kolmasosan enemmistön

Toteutuessaan ehdotukset muuttaisivat perussuomalaisten mukaan unionin toimintaa keskeisten periaatteiden osalta. Unioni ryhtyisi rahoittamaan toimintaansa velaksi ja sen velkataakka kasvaisi lyhyessä ajassa tasolle, jonka hoitaminen olisi unionin nykyisen tulorakenteen puitteissa vaikeaa tai mahdotonta.

– Kysymyksessä on tilanne, jota Suomessa ei voitu perussopimuksia ratifioidessa ennakoida. Kyse on selkeästi perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitetusta merkittävän toimivallan siirtämisestä Euroopan unionille ja näin ollen päätös vaatisi kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa.

Perussuomalaiset huomauttavat, että komission ehdotus myös rajoittaisi toteutuessaan eduskunnan budjettivaltaa aina vuoden 2058 loppuun, mikä merkitsisi olennaista täysivaltaisuuden rajoitusta Suomen budjettisuvereniteetin osalta.

SUOMEN UUTISET