Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra nosti esille Euroopan komission ensi viikolla julkaiseman laajan maahanmuuttoa ja turvapaikkapolitiikkaa käsittelevän maahanmuuttopaketin.

– Siinä tullaan esittämään unionille lisää valtaa, jäsenvaltioiden välisen ”solidaarisuuden” vahvistamista sekä Dublinin järjestelmän virallista lakkauttamista, Riikka Purra kuvaa.

Dublin-järjestelmä määrää, mikä jäsenmaa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Muut maat tehneet kiristyksiä

Purran mukaan vuoden 2015 tapahtumien jälkeen EU ei ole kyennyt tekemään turvapaikkalainsäädäntöönsä sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät Euroopan houkuttelevuutta tai ehkäisisivät järjestelmän laajamittaista hyväksikäyttöä.

– Suomi on yhtä huonossa tilanteessa. Löysät suojelukriteerit ja perheenyhdistämiskäytännöt, tehottomat palautusmenettelyt ja avokätinen sosiaaliturva tekevät maastamme jopa houkuttelevamman kuin viisi vuotta sitten – varsinkin, kun monet muut maat, jopa Ruotsi, ovat tehneet kiristyksiä, Purra muistuttaa.

– Samaan aikaan vasemmistohallitus keskustan myötävaikutuksella tekee useita humanitaarista maahanmuuttoa helpottavia muutoksia.

Leirit palavat tarkoituksella

Purra muistuttaa, että perussuomalaiset vastustavat tilapäisiä ja pysyviä unionitason taakanjakojärjestelmiä.

– Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ainoastaan houkuttelevat lisää ihmisiä liikkeelle. Ja kuten Kreikassa nähdään, jopa palamaan sytytetyiltä leireiltä tehtävät siirrot lisäävät leirien syttymistä toisaalla, Purra sanoo.

Verovajetta ja korruptiota

Maahanmuuttoon ja turvapaikkapolitiikkaan liittyvien ongelmien lisäksi Purra nosti tänään esille jäsenmaiden erot alv-verojen keräämisessä ja niin sanotun verovajeen ja korruption ongelman. Komission uusi selvitys paljasti valtavia eroja maiden välillä.

– Romaniassa alv-veroista jää keräämättä yli 33 prosenttia, Kreikassa yli 30 prosenttia, Liettuassa 26 prosenttia ja Italiassa lähes 25 prosenttia, kun taas Suomen osalta lukema on vain 3,6 prosenttia. Yhteensä puhutaan noin 140 miljardista eurosta, Purra selittää.

Suomi jakaa miljardeja

Ongelma verojen keräämisessä on erityisen räikeä juuri nyt, kun unionin valtavaa elpymispakettia ollaan laittamassa täytäntöön.

– Suomi todellakin maksaa miljardeja maille, joissa korruptio ja kyvyttömyys ja haluttomuus kerätä veroja on näin suurta. Juuri suurimmat hyötyjät ovat tehottomia verottajia. Tämän luulisi vaikuttavan koko järjestelmän hyväksyttävyyteen, Purra hämmästelee.

– EU vie rahat ja tuo turvapaikanhakijat. Meillä ei ole vaikutusvaltaa omiin asioihimme. Perussuomalaisten mielestä Suomen pitää säilyttää paitsi budjettisuvereniteetti myös päätösvalta omaan maahanmuuttopolitiikkaan, Purra huomauttaa.

SUOMEN UUTISET