Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan perussuomalaisten tärkein tehtävä alkavalla eduskunnan istuntokaudella on kaataa elvytyspaketti, jota Tavio vertaa Kalevalan hengessä Sammon ryöstöön. Tavio sanoo, että laajempaa tukea kuitenkin tarvitaan. – Katseet suuntautuvat nyt ennen kaikkea keskustaan ja kokoomukseen, eli hyväksyvätkö he tämän paketin ja sen mukana suomalaisten rahojen puhaltamisen etelään.

Ville Tavio painottaa, että läpi mennessään elvytyspaketti muuttaisi koko EU:n entistä selkeämmin liittovaltioksi ja tulonsiirtounioniksi. Samalla suomalainen veronmaksaja joutuisi omilla korkeilla veroillaan rahoittamaan muiden eteläisten EU-maiden maiden matalampaa verotusta.

– Jokaisen EU-maan tulee vastata itse omasta taloudestaan ja jokainen maa vastatkoon itse omista veloistaan, Tavio linjaa.

Eduskunnan päätös tarvitaan vielä

Eurooppa-neuvoston heinäkuinen päätös 750 miljardin euron elvytyspaketista oli poliittinen päätös, joka edellyttää vielä asian käsittelyä EU-jäsenvaltioiden kansallisissa parlamenteissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan aiemman kannanoton mukaan elvytyspaketin hyväksyminen edellyttänee eduskunnan kahden kolmasosan määräenemmistöä mennäkseen läpi. Näin ollen pääministeri Sanna Marinin hallitus tarvitsisi suuren osan opposition tuesta elvytyspaketin taakse.

Tavio arvioi, että elvytyspaketista ei välttämättä päästä äänestämään heti eduskunnan syysistuntokauden alussa.

– Äänestys voi myös mahdollisesti venyä pidemmälle syksyyn, ehkä jopa marraskuulle.

Perustuslakivaliokunnalta uusi arvio

Tavion mukaan olennaista juuri nyt on se, että elvytyspaketin solmimisprosessi ja perustuslaillisuus tutkitaan uudelleen perustuslakivaliokunnassa.

– Perustuslakivaliokunnalla on sitten lopullinen päätösvalta, kun asia otetaan tutkittavaksi. Perustuslakiasiantuntijoilla tulee olemaan merkittävä rooli näiden linjausten tekemisessä.

– Kuitenkin, ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisemman kannanoton, voidaan paremminkin kysyä, onko elvytyspaketti perustuslain vastainen. Perussuomalaisten näkemys on se, että elvytyspakettia ei tulisi hyväksyä ollenkaan.

Keskustan ja kokoomuksen äänestäjien pitäisi herätä

Perussuomalaisten kärkitavoite on nyt elvytyspaketin kaataminen. Tavio painottaa, että se edellyttää kuitenkin laajempaa tukea.

– Katseet suuntautuvat ennen kaikkea keskustaan ja kokoomukseen, eli hyväksyvätkö he tämän paketin ja sen mukana suomalaisten rahojen puhaltamisen etelään.

Tavion mukaan myös keskustan ja kokoomuksen äänestäjien laajempi herääminen olisi erittäin suotavaa.

– Että onko kovin järkevää antaa EU:n rikkoa omia sääntöjään ja samalla viedä suomalaisten rahat Etelä-Eurooppaan.

Presidentti Niinistö perussuomalaisten linjoilla

Useiden oikeusoppineiden mukaan elvytyspaketti rikkoo EU-perussopimusten budjettisääntöjä. Kyse on ennen kaikkea SEUT 125 artiklan sisällöstä, jonka vakiintuneen tulkinnan mukaan unioni ja jäsenvaltiot eivät ota vastatakseen toisten jäsenvaltioiden taloudellisia sitoumuksia.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on äskettäin tullut perussuomalaisten linjoille. Niinistö on arvostellut ankarasti elvytyspakettia. Niinistön mukaan EU:n periaatteet ovat kadonneet, mikä uhkaa jo EU:n legitimiteettiä.

Tavio sanoo, että EU rikkoo hanakasti omia sääntöjään.

– Nyt kun presidenttikin on tuonut asian esille, olisi hyvä että myös kansa lähtisi mukaan vastustamaan elvytyspakettia. Muuten hallitus ei tule järkiinsä, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET