Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen kysyi puheessaan, onko EU oikea taho keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteesta, kun se ei noudata edes omia sääntöjään.

Europarlamentin eilisessä täysistunnossa aiheena oli oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä.

Euroopan parlamentin kanta on, että pitkän aikavälin budjetti hyväksytään vain siinä tapauksessa, että käytössä on mekanismi, jonka avulla EU-rahoitusta voidaan leikata tai se voidaan keskeyttää, jos jäsenvaltio ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Parlamentin mukaan tämän voi kiteyttää näin: ei rahoitusta niille, jotka eivät kunnioita EU:n arvoja.

Vie rippeetkin omasta päätösvallasta

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen epäili puheessaan, että jo keskustelun lähtökohta on väärä. Hän kysyi, onko EU oikea taho keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteesta:

– Samalla tänne Eurooppaan päästetään ihmisiä, jotka eivät kunnioita kenenkään oikeuksia, ei vähemmistöjen eikä kenenkään muidenkaan, joilla on länsimaiset periaatteet. Juuri nyt elvytyspaketin yhteydessä EU rikkoo härskisti omia sääntöjään, mutta vaatii jäsenmailta ehdotonta kuuliaisuutta.

Hakkarainen totesi, että koko keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta on jälleen yksi esimerkki EU:n kahlitsevasta otteesta:

– Jäsenvaltioilta halutaan viedä viimeisetkin rippeet omasta päätösvallastaan.

Erilaisia maita ei voi niputtaa samaan muottiin

Hakkarainen muistutti puheessaan myös siitä, ettei keskenään hyvinkin erilaisia jäsenmaita tulisi väen vängällä ahtaa yhteen ja samaan muottiin, niin kuin pyrkimys näyttää olevan:

– Jokainen maa on omanlaisensa, jokaisella maalla on pitkä kulttuuriperintö omista arvoistaan. On luonnollista, etteivät EU:n usein kaavamaiset ja isojen jäsenmaiden sanelemat mallit ja komennot sovi kaikille maille.

SUOMEN UUTISET