Perussuomalaiset torjuu EU-verotuksen, yhteisen velan ja tulonsiirtounionin. Tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa perussuomalaiset esittää, että Suomen ei tule sitoutua EU:n elvytysrahastoon.


Koronakriisin varjolla perustettu EU:n elpymispaketti on kooltaan yhteensä 750 miljardia euroa. Paketin myötä EU ottaa yhdessä 750 miljardin lainan markkinoilta ja jakaa sen avustuksina ja lainoina EU-jäsenmaille. Koskaan aiemmin unioni ei ole rahoittanut toimintaansa velalla.

Suomi saa elpymispaketista arvion mukaan 3,2 miljardia euroa ja maksettavaksi paketista tulee Suomelle 6,6 miljardia.

Yli kolmen miljardin nettotappiot

Järjestely tarkoittaisi toteutuessaan Suomelle yli kolmen miljardin nettotappiota. Suomen kokonaisvastuut elvytysrahastosta ovat 13 miljardia euroa.

Perussuomalaiset huomauttaa, että elpymispaketti rikkoo EU:n omia sääntöjä, sillä EU-perussopimuksissa kielletään jäsenmaita ottamasta vastuuta toisten jäsenmaiden veloista ja budjettivastuista.

Toteutuessaan elpymispaketti myös rajoittaisi eduskunnan budjettivaltaa aina vuoden 2058 loppuun saakka, mikä merkitsisi täysivaltaisuuden rajoitusta Suomen budjettisuvereniteetin osalta.

Kieltäydytään osallistumasta EU-elvytykseen

Perussuomalainen vaihtoehto on kieltäytyä osallistumasta elvytysrahastoon. Tällöin Suomi säästäisi suoraan 3,4 miljardia euroa, eikä takaisi paketin yhteydessä EU:n jäsenmaille myöntämiä lainoja eikä sitoutuisi yhteisen verotuksen, velan ja tulonsiirtojen unioniin.

Perussuomalaiset myöntää, että Euroopan elpyminen on toki myös Suomelle tärkeää. Jos kuitenkin tavoitteena on elvyttää Suomen pysähtynyttä vientiä, olisi tehokkaampaa suunnata rahat kotimaassa kilpailukyvyn parantamiseen enemmin kuin myöntää pikavippejä Etelä-Eurooppaan.

SUOMEN UUTISET