EU pyytää Suomelta 6,6 miljardia euroa elpymispakettiin. – Jokainen vastuullinen aikuinen tietää, että pyytäjän tulee esittää perustelut ja laskelmat, miksi rahaa kannattaisi antaa. Mitä sille saadaan vastineeksi ja hyötyykö maksaja eli tässä tapauksessa Suomi, ihmettelee perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenvuoron eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Lulu Ranne.

Kansanedustaja Lulu Ranne huomauttaa valtionvarainministeri Matti Vanhasen kääntäneen asian Helsingin Sanomien haastattelussa päälaelleen: elpymisvälineen kriitikoiden pitäisikin esittää laskelma siitä, kuinka käy, jos EU-tason elvytystä ei tehdä.

– Arvoisa hallitus, ministeri Vanhanen, perussuomalaiset esittävät heti yhden keskeisen laskelman, Ranne toteaa.

Suomi antaa yli kaksi kertaa enemmän kuin saa

Elpymisväline tulisi maksamaan Suomelle 6,6 miljardia euroa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomi saisi omaan käyttöönsä. Jos velkaelvytyksen kuvitellaan toimivan, kannattaisi kaikki 6,6 miljardia käyttää itse suoraan Suomen hyväksi kuten parhaaksi nähdään. Rahan käyttäminen EU:n pillin mukaan ja pääosin muiden maiden hyväksi ei perussuomalaisten mielestä perustu hyväksyttäviin syihin, vähiten koronan vaikutusten torjuntaan.

– Näin siis, jos velkaelvytys toimisi komission ja hallituksen uneksimalla tavalla. Valitettavasti se ei kuitenkaan toimi. EKP on pelkästään vuodesta 2015 lähtien kylvänyt 2 800 miljardia euroa velkarahaa EU:n talouteen. Investoinnit eivät ole siitä juuri kasvaneet, vaan BKT:n aneeminen kasvu on perustunut jatkuvaan velkarahan pumppaamiseen EU-maiden talouksiin.

– Olisi vastuutonta toistaa samoja virheitä ja odottaa eri tuloksia. 750 miljardia 2 800 miljardin perään ei tule tuottamaan eri tulosta, Ranne sanoo.

Kuluttajilla ei ole varaa nostaa kysyntää

Hallituksen kestävän kasvun ohjelman alussa esitetään pitkä lista väitteitä kaikesta hyvästä, mitä kuvitelluilla kolmella miljardilla saavutettaisiin. Väitetyt hyödyt eivät perussuomalaisten mielestä toteudu tilanteessa, jossa sekä valtiot että kuluttajat ovat ylivelkaantuneita. Investoinnit eivät ole jääneet velkarahasta kiinni.

– Investointeja ei tehdä, koska ei ole kysyntää. Kysyntää ei ole, koska kuluttajat ovat tappiin velkaisia ja verotettuja.

Korkea velka vain pahentaa tilannetta

Tutkimuskirjallisuudessa on todistettu, että korkean velkaantumisen tilanteessa lisävelkaantuminen kasvattaa BKT:tä vain noin vuoden ajan, mutta muodostaa sen jälkeen kulutuksen ja BKT:n kasvun jarrun. Velkaruiskeen loppuessa kulutus hidastuu, BKT seuraa perässä ja ollaan entistä syvemmällä suossa.

– Velkainvestoinnit kannattavat vain, jos ne luovat sellaista jatkuvaa lisäarvoa talouteen, jolla investointi saadaan maksetuksi. Taloudellisesti ja teknisesti ennenaikaiset, kalliit ja keskeneräiset ilmastoinvestoinnit pakottavat yritykset ja kuluttajat velkaantumaan ja vähentämään muuta kysyntäänsä. Terveiltä investoinneilta katoavat vähätkin markkinat, sanoo Ranne.

Vaikuttavuusarviointi puuttuu kokonaan

Perussuomalaiset pitävät käsittämättömänä sitä, että hallitus ei esitä ohjelmalleen minkäänlaista vaikuttavuusarviointia Suomen osalta. Hyvätkin tavoitteet näyttävät vaativan uusia rakenteita, joista seuraa jatkuvia lisämenoja, kun tavoitteena tulisi olla sen sijaan julkisen talouden tasapaino ja verorasituksen pienentäminen. Velkaantuminen lamauttaa talouden, vajeet repeävät eikä peruspalveluja kyetä enää turvaamaan.

– Kummallisinta koko ohjelmassa on tämä uuskielen kukkanen: kestävä kasvu. Ohjelmalla luodaan kuvaa, että ilmastoinvestoinneilla talous eli kulutus ampaisee kasvuun. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen taas edellyttää kulutuksen dramaattista leikkaamista. Kestävä kasvu on epäuskottavaa hankejargonia.

Tarkoitus on vain vankistaa EU:n velkaunionia

Hallitus ei esitä vaikuttavuusarviointia Suomen osalta, koska se paljastaisi elpymispaketin todelliset seuraukset maamme talouden, itsemääräämisoikeuden ja koko tulevaisuuden kannalta. Perussuomalaiset eivät usko elvytyspaketin tavoitteena olevan ilmaston pelastaminen eikä koronan vaikutusten torjunta.

– Elvytyspaketin tavoitteena on pelastaa etelän pankit ja euro, pakottaa myöntämään EU:lle verotusoikeus ja luoda pysyvä velkaunioni. Sellaiseen Euroopan unioniin ei Suomi liittynyt, eikä sellaiseen perussuomalaisten mielestä tule koskaan suostua, Ranne napauttaa.

Suomen Uutiset