Euroopan keskuspankki teki simulaatioita ostamalla eri määriä niin sanottuja vihreitä velkakirjoja. Vaikka keskuspankki käyttäisi koko osto-ohjelmansa näihin vihreisiin velkakirjoihin, sillä olisi vain lyhytaikainen ja vähäinen vaikutus saastuttamisen kutisemiseen. Aiheesta uutisoi Reuters.

Vihreiksi yrityksiksi lasketaan ne yritykset, joiden tehtävä on vähentää saastuttamista. Esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin keskittyvät yritykset lasketaan vihreiksi yrityksiksi.

Vähäisiä vaikutuksia

Vihreiden velkakirjojen osto vaikuttaisi vain lyhytaikaisesti, sillä keskuspankin mukaan ilmastonmuutos ja saasteet ovat pitkäaikainen ja rakenteellinen ongelma. Sen sijaan yrityslainojen ostojen teho näyttäytyy normaalissa yrityksen taloussyklissä.

EKP tutki simulaatioissaan muun muassa sitä, että keskuspankki myisi ”ruskeita” velkakirjoja ja ostaisi vihreitä tilalle. Tutkijat havaitsivat, että tämän vaikutus saasteiden määrään ja kokonaistuottavuuden kasvuun on mitättömän pieni.

Toisessa simulaatiossa EKP ostaisi koko rahalla vihreitä velkakirjoja ja kolmannessa keskuspankki pitäytyisi markkinaneutraalina. Se tarkoittaa velkakirjaostoja tasapuolisesti kaikilta toimialoilta. Tutkijoiden mukaan näiden kahden simulaation ero on pieni niin kansantaloudellisesti kuin saastuttamisen määrään nähden.

Vihreä QE voi jopa lisätä saasteita

Tutkijoiden lisähavainto on, että ostamalla pelkkiä vihreitä velkakirjoja ei päästä tavoitteeseen siitä syystä, että se laskee myös ruskeiden yritysten lainojen korkoja. Se voi jopa kiihdyttää saastuttamista.

EKP on jo tähän mennessä ostanut taseeseensa yritysten velkakirjoja peräti 300 miljardilla eurolla. Siitä on tullut sen myötä määräävä tekijä euroalueen yrityslainamarkkinoille.

Henri Alakylä